Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Waterepal

Grecja 6 lat i młodsi   21 / 6

Tytuł projektu:

Νερό Νεράκι

Pytanie badawcze

Τι συμβαίνει με το νερό τους καλοκαιρινούς μήνες στη Φλώρινα;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 25 χώρες που προβλέπεται ότι θα αντιμετωπίσουν αυξημένες ελλείψεις νερού στο άμεσο μέλλον. Οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της άνοιξης και οι ήπιοι χειμώνες επηρεάζουν δραματικά τη διαθεσιμότητα του νερού στη χώρα μας. Οι δορυφορικές φωτογραφίες αποτελούν όπλο στα χέρια των επιστημόνων για την παρακολούθηση των ποταμιών, λιμνών, υγροτόπων και ταμιευτήρων με σκοπό τον εντοπισμό περιοχών που κινδυνεύουν από ξηρασία και λειψυδρία, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Temat projektu

Powodzie i susze

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της διερεύνησης σε 5 φάσεις. Κατά τις 2 πρώτες φάσεις θα γίνουν τα εξής:  

Φάση 1: Είναι η φάση του χωρισμού των μαθητών/τριών σε ομάδες και της ευαισθητοποίησης τους σε θέματα προστασίας και διατήρησης του νερού.  

Φάση 2: Ακολουθεί η φάση κατά την οποία θα αναλυθούν βασικές περιβαλλοντικές έννοιες που σχετίζονται με το νερό. Στη φάση αυτή οι μαθητές/τριες θα εντοπίσουν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχή τους (Ερευνητικό ερώτημα: Τι συμβαίνει με το νερό τους καλοκαιρινούς μήνες στη Φλώρινα;).

Οι μαθητές/τριες θα αναζητήσουν άρθρα στο διαδίκτυο σχετικά με τη ξηρασία και τη λειψυδρία στην περιοχή τους. Θα αξιοποιήσουν μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στη Δυτική Μακεδονία και την Ελλάδα.  

Θα συλλέξουν δορυφορικά δεδομένα (δείκτες βλάστησης, υγρασίας κ.α.) από τη διαδικτυακή πλατφόρμα EO Browser, δεδομένα από το Google Earth και κλιματικά δεδομένα (θερμοκρασίας, βροχοπτώσεων) από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.  

Φάση 3: Στη συνέχεια είναι η φάση της Έρευνας όπου διερευνούν το πρόβλημα μέσα από τη διερεύνηση και τη συλλογή κατάλληλων δεδομένων, όπως δορυφορικές εικόνες. Κατόπιν, εξετάζουν τα δεδομένα που συνέλεξαν, τα αναλύουν και καταλήγουν σε αποτελέσματα.  

Φάση 4: Η τέταρτη φάση είναι η φάση των συμπερασμάτων, όπου ελέγχουν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησαν και καταλήγουν σε συμπεράσματα.  

Φάση 5: Στην τελευταία φάση του προγράμματος, οι μαθητές/τριες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους, προσπαθούν να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος και ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.