Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Βαρεμένοι Γεωερευνητές

Grecja 12 lat   11 / 10

Tytuł projektu:

Η λίμνη Κάρλα και η κακοκαιρία Ντάνιελ

Pytanie badawcze

Πως μπορούν τα δορυφορικά δεδομένα να συμβάλλουν στα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της λίμνης Κάρλας;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η λίμνη Κάρλα στην περιοχή της Θεσσαλίας, είχε αποξηραθεί τη δεκαετία του 1960. Μετά από το έντονο καιρικό σύστημα Daniel, στις αρχές του Σεπτέμβριου 2023, η περιοχή δέχθηκε τεράστιες ποσότητες ομβρίων υδάτων, που αντιστοιχούν σε ποσότητα μεγαλύτερη της τριετίας. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα η λίμνη να επανέλθει στην αρχική της έκταση, καθιστώντας την προσωρινά, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, με δεύτερη την Τριχωνίδα. Απόρροια αυτού ήταν η κάλυψη μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται, μέχρι και τις αρχές του 2024, κάτω από το νερό. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την ανασκόπηση της ιστορίας της λίμνης Κάρλας, θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Για αυτό το λόγο θα εκμεταλλευθούμε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ .

Temat projektu

Ekstremalna pogoda

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει την χρήση του λογισμικού θέασης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, ΕΟ browser. Μέσα από το λογισμικό αυτό σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια καθορισμού του γεωπεριβάλλοντος της αρχικής περιοχής, όπως η αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου, της έκτασης πρασίνου, των χρήσεων γης.
Σε 2η φάση, μέσω της διαχρονικής δορυφορικής παρατήρησης της ευρύτερης περιοχής θα παρατηρήσουμε εικόνες πριν και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με διάφορους δείκτες.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.