Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Πανόπτης3

Grecja 15 lat, 16 lat   10, 12 / 15

Tytuł projektu:

Καταγραφή πλημμυρισμένων εκτάσεων στη Θεσσαλία μετά τον "Daniel"

Pytanie badawcze

Μπορεί να καταγραφεί η πλημμυρισμένη έκταση της Θεσσαλίας από τους δορυφόρους καθώς και η λεκάνη απορροής των όμβριων υδάτων από τους δορυφόρους τηλεπισκόπησης

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια η πεδιάδα της Θεσσαλίας, μια από τις σημαντικότερες αγροτικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις της Ελλάδας, δέχθηκε σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις (καταιγίδα "Ιανός" και "Daniel") ποσότητες νερού πολύ πάνω από τα συνηθισμένα όρια. Ειδικά τον Σεπτέμβριο του 2023 η τελευταία καταιγίδα δημιούργησε πρωτοφανείς καταστάσεις ενώ δυο εβδομάδες μετά μια μικρότερης έντασης και διάρκειας καταιγίδα επιδείνωσε την κατάσταση.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Με τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών σε διάφορα μήκη κύματος και μπάντες προτείνεται η σύγκρισή των εικόνων της εν λόγω περιοχής πριν και μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 να καταγραφεί η πλημμυρισμένη έκταση αλλά και το υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης απορροής της περιοχής.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.