Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: A4 z Kateriną Chousanli

Grecja 15 lat   24 / 5

Tytuł projektu:

Αναζήτηση, διερεύνηση και επιπτώσεις φυσικών καταστροφών

Pytanie badawcze

Αναζήτηση δεδομένων με χρήση του EO Browser. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης σε σχέση με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών (ανθρώπινη ζωή, υγεία, οικονομία, περιβάλλον) σε όλους τους εμπλεκομένους.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Το πρόβλημα που απασχολεί τους μαθητές είναι οι αλλαγές στα δάση και τις εκτάσεις που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλυμμύρες. H μέθοδος project, της οποίας η πορεία θα κινηθεί στους άξονες της διεπιστημονικής, της βιωματικής, της επικοινωνιακής και της διαθεµατικής προσέγγισης θα χρησιμοποιηθεί για ψηφιακές δημιουργίες, παρουσιάσεις, βίντεο, αφίσες, ζωγραφική, κατασκευές για τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες που έπληξαν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Θα ακολουθήσουν δράσεις για τις παγκόσμιες μέρες που έχουν σχέση με το περιβάλλον.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Οι μαθητές βιώνουν μέσα στην περιβαλλοντική ομάδα την αξία και τη χαρά της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού, της βιωματικής και ερευνητικής μάθησης αξιοποιώντας διαδικασίες διεξαγωγής έρευνας, της συμμετοχής σε µια κοινή προσπάθεια για την αναζήτηση και διερεύνηση φυσικών καταστροφών με την χρήση των δεικτών και των εργαλείων του EO Browser. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ευαισθητοποιούνται για τα θέματα της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αποδέχονται τις αρχές της αειφορείας και αναπτύσσουν το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης μαθαίνουν να καταναλώνουν σωστά και να ανακυκλώνουν, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, δημιουργούν αποτελέσματα για το πρόγραμμα και δημιουργούν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους αποδομώντας στερεότυπα.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.