Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: B CLASS

Grecja 16 lat   27 /

Tytuł projektu:

Zmiana linii brzegowej Alimos

Pytanie badawcze

Πόσο μεταβλήθηκε η ακτογραμμή κατά την πάροδο του χρόνου και πόσο επηρέασε την μεταβολή αυτή η κλιματική αλλαγή;
Επίσης πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή το ρέμα της πικροδάφνης που περνάει από τον Άλιμο και εκβάλλει στα σύνορα Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου.

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Η μεταβολή της ακτογραμμής δηλαδή η μείωση του πλάτους των παραλιών λόγω της διάβρωσης.
Αυτή η διάβρωση των ακτών είναι ουσιαστικά η μη αναστρέψιμη οπισθοχώρηση της ακτογραμμής. Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι η αύξηση της στάθμης της θάλασσας και παράλληλα η αύξηση του ύψους των κυματισμών που συνεπάγεται μεγαλύτερη διαβρωτική ικανότητα. Επίσης οι έντονες πλημμύρες, συνέπεια της κλιματικής αλλαγής εντείνουν τοπικο πρόβλημα του ρέματος της πικροδάφνης που περνάει από τον Άλιμο και εκβάλλει στην παραλία.

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Οι μαθητές χρησιμοποιήσουν την επιστημονική μεθοδολογία, δηλαδή την συλλογή δεδομένων, την οπτικοποίηση και την ανάλυση αυτών . Τα δεδομένα αυτά θα παρθούν από πλατφόρμες τηλεπισκόπησης, όπως δορυφόρους Παρατήρησης της Γης π.χ EO Browser. Μέσα από τη συλλογή και ανάλυση των σχετικών δεδομένων, θα οδηγηθούν σε συμπεράσματα. Βασισμένοι στα συμπεράσματα από τις διερευνήσεις τους , θα έρθουν σε επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες για το κλίμα ώστε να εκφραστούν οι παρατηρήσεις και οι ανησυχίες τους για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην μεταβολή της ακτογραμμής του Αλίμου.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας οι μαθητές κρατάνε λεπτομερείς σημειώσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν:
- Αναφορά στους συνδέσμους των εφαρμογών που χρησιμοποιούνται
- Ημερομηνία αναζήτησης των δεδομένων
- Περιοχή αναζήτησης
- Καταγραφή εάν τα δεδομένα είναι τρέχοντα ή ιστορικά.
- Ανάκτηση και αποθήκευση των δεδομένων
- Αποθήκευση των δορυφορικών εικόνων που θέλουν να χρησιμοποιήσουν
- Εκτύπωση δεδομένων και εικόνων
Θα δημιουργήσουν πίνακες δεδομένων με σαφείς ετικέτες. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για τη δημιουργία διαφορετικών τύπων γραφικών παραστάσεων για να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους.
Αφού καταγραφούν οι μετρήσεις και γίνει η κατάλληλη επεξεργασία, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν επιστήμονα/ειδικό για το κλίμα μέσω τηλεδιάσκεψης. Θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις σχετικές με την έρευνά τους και να αναζητήσουν συμβουλές για να υποστηρίξουν τα ευρήματά τους.
Έπειτα θα πραγματοποιηθούν δράσεις ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για τοπικό κλιματικό πρόβλημα ώστε να αντιμετωπιστεί.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.