Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Meteo Nerds

Grecja 16 lat   4 /

Tytuł projektu:

Μερομήνια: Πόσο αξιόπιστα είναι;

Pytanie badawcze

Πόσο αξιόπιστο μέσο μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού είναι τα μερομήνια και κατά πόσο ταυτίζονται με τα μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης;

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Τα ημερομήνια ή μερομήνια είναι μία παμπάλαια μέθοδος μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού, η οποία στηρίζεται στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών 12 διαδοχικών ημερών του Αυγούστου, από τις οποίες προκύπτουν προβλέψεις για τους επόμενους 12 μήνες, αντίστοιχα. Τα μερομήνια αμφισβητούνται από την επίσημη μετεωρολογία, η οποία υποστηρίζει ότι μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Παρόλα αυτά, η πρακτική αυτή μέθοδος έχει πολλούς υποστηρικτές, ιδιαίτερα ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο, για τους οποίους η μακροχρόνια πρόγνωση δημιουργεί ένα -πολλές φορές- παραπλανητικό αίσθημα ασφάλειας και βεβαιότητας. Ο στόχος της έρευνάς μας είναι αφενός να εξετάσουμε την εγκυρότητα των προβλέψεων που έγιναν από τα μερομήνια, συγκρίνοντάς τες με δορυφορικά δεδομένα των τελευταίων 15 ετών για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αφετέρου, να ελέγξουμε εάν οι φετινές προβλέψεις θα επιβεβαιωθούν, χρησιμοποιώντας μετρήσεις από τον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου μας.

Temat projektu

Pomiary pogodowe

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Για να απαντήσουμε στο ερευνητικό μας ερώτημα, θα αναζητήσουμε τις προβλέψεις των μερομηνίων στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 15 ετών, συλλέγοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο και εστιάζοντας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στον Νομό Πέλλας. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με συγγραφείς λαογραφικών βιβλίων, για να ανακαλύψουμε την προέλευση και το ιστορικό υπόβαθρο των μερομηνίων, ενώ αν καταστεί δυνατόν θα πάρουμε συνεντεύξεις τόσο από προγνώστες μερομηνίων, όσο και από ειδικούς επιστήμονες - μετεωρολόγους, ώστε να αναδείξουμε έτσι την διάσταση των μεθοδολογιών που ακολουθούν, αλλά και από απλούς πολίτες (κυρίως επαγγελματίες του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα). Τα δεδομένα που θα αναλύσουμε είναι οι χιονοπτώσεις, οι βροχές, η νεφελοκάλυψη, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, οι δείκτες υγρασίας ανά μήνα για τα τελευταία 15 έτη και θα τα συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες προβλέψεις των μερομηνίων. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών για τα ελέγξουμε το ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεων. Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά δεδομένα από τον EO Browser, καθώς επίσης και δεδομένα που θα συλλέξουμε από τον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου μας. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από τα αρχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του τμήματος Κλιματολογίας-Μετεωρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, θα κάνουμε μια προσπάθεια για τα "δικά μας" μερομήνια.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.