Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: LECHUGA

Hiszpania 14 lat   4 / 0

Tytuł projektu:

Urbanistyka i zanieczyszczenie, przypadek Coslada i Rivas-Vaciamadird

Pytanie badawcze

Jaki wpływ ma typ urbanistyczny na poziom zanieczyszczenia atmosfery, porównując Coslada (miasto pionowe) z Rivas Vaciamadrid (miasto poziome)?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Zarówno Coslada, jak i Rivas-Vaciamadrid borykają się z trudnościami środowiskowymi związanymi z ich urbanistyką. Coslada, z bardziej skonsolidowanym miastem i wysoką gęstością ruchu drogowego na głównych drogach, doświadcza znacznych poziomów zanieczyszczenia atmosfery. Brak zielonych stref i obecność przemysłu i działalności handlowej przyczyniają się do tego problemu. Z drugiej strony, RivasVaciamadrid charakteryzuje się bardziej zaplanowaną urbanistyką, z dystrybucją, która priorytetowo traktuje obszary zielone, parki i strefy zielone. Model ten zmniejsza emisję zanieczyszczeń gazowych, wspierając zrównoważony transport. Mimo to, może on również doświadczać trudności związanych z ekspansją urbanistyczną i rozwijającą się infrastrukturą. Podsumowując, typ urbanistyczny wpływa na poziom zanieczyszczenia atmosfery, co pokazuje, że bardziej zrównoważona architektura miejska, taka jak RivasVaciamadrid, może złagodzić emisję zanieczyszczeń w porównaniu z obszarami gęściej zurbanizowanymi, takimi jak Coslada.

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest zbadanie ilości zanieczyszczeń, na przykład liczby fabryk i przybliżonej liczby mieszkań. Ya que es imposible calcular el número y tipo de vehículos que recorren respectivas ciudades podemos acudir a la DGT. . Para analizar los niveles de contaminantes en diferentes ciudades como Coslada y Rivas-Vaciamadrid, se pueden utilizar diversas fuentes de datos de observación de la Tierra. Niektóre z opcji to: Obraz satelitarny: Specjalistyczne satelity, takie jak te należące do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) lub NASA, przechwytują dane dotyczące jakości powietrza i poziomów jego zanieczyszczenia. Przykładowo, satelita Sentinel-5P ESA dostarcza dane na temat zanieczyszczeń atmosferycznych, takich jak dioksyd azotu, ozon, monoksyd węgla i inne. Estaciones de Monitoreo: Dane gromadzone przez obiekty naziemne, które bezpośrednio monitorują jakość powietrza, w tym stężenia cząstek stałych (PM2,5), dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku azotu (SO2) i innych zanieczyszczeń. Czujniki jakości powietrza: Urządzenia rozmieszczone strategicznie w obszarach miejskich, które stale monitorują jakość powietrza. Po przeliczeniu i porównaniu tych danych między Coslada i Rivas-Vaciamadrid, można przeprowadzić analizę porównawczą poziomów zanieczyszczeń. Pozwoli to na identyfikację patronów, znaczących różnic i możliwych korelacji z typem urbanistycznym i działalnością przemysłową, dając podstawę do zrozumienia wpływu rozwoju urbanistycznego na zanieczyszczenie atmosfery.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.