Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: PEREJIL

Hiszpania 14 lat   4 / 3

Tytuł projektu:

: Legislación, tamaño y contaminación de las ciudades

Pytanie badawcze

¿Afecta el tamaño de las ciudades a los niveles de contaminación atmosférica de forma lineal?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Rozwój miast i wzrost liczby ludności w miastach stwarzają wyzwania środowiskowe, zwłaszcza te związane z jakością powietrza. Coslada, nasze miasto, za rok będzie jednym z miast o najwyższym poziomie zanieczyszczenia w Madrycie i Hiszpanii.
W naszym projekcie wybraliśmy kilka miast w naszej prowincji o różnej wielkości i zbadaliśmy, czy istnieje liniowa zależność między wielkością populacji tych miast a poziomem ich zanieczyszczenia, analizando las fuentes de contaminación que pueden influir en la calidad del aire y por consiguiente en la salud de sus habitantes y en el medio ambiente.
Ponadto zbadaliśmy, czy wybrane miasta wdrażają środki mające na celu zmniejszenie zanieczyszczenia, takie jak ograniczenia ruchu drogowego, promowanie transportu publicznego, korzystanie z ekologicznych źródeł energii i ochrona terenów zielonych, z myślą o poprawie jakości powietrza i zmniejszeniu wpływu na środowisko.

Temat projektu

Zanieczyszczenie powietrza

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

Recolección de Datos: Consultaremos diversas fuentes, entre ellas la información proporcionada por los satélites Sentinel y por la red de estacionesde la European Enviroment Agency, para obtener datos sobre el tamaño de la población de cada ciudad y los niveles de contaminación atmosférica, incluyendo partículas PM2.5, PM10, óxidos de nitrógeno, ozono y otros contaminantes.
Analiza statystyczna: Wykorzystamy metody statystyczne do określenia, czy istnieje liniowa zależność między wielkością miasta a poziomem zanieczyszczenia. Rozważymy inne czynniki jako zmienne niezależne.
Kontrola zmiennych: Tendremos en cuenta otras variables como el parque automovilístico de la ciudad, la actividad industrial, las políticas ambientales... Las conclusions de la investigación se utilizarán para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la población y la contaminación en las ciudades. Zaproponujemy zalecenia, które opierają się na uzyskanych wynikach i mogą przyczynić się do opracowania polityki kontroli zanieczyszczeń, planowania urbanistycznego i promowania zrównoważonych praktyk.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.