Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: Slovenija ŠETK

Słowenia 16 lat   6 / 3

Tytuł projektu:

Zbiranje odpadnih mobilnih naprav

Pytanie badawcze

A może warto zobaczyć, jak wygląda gospodarka w Krośnie?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Krožno gospodarstvo je gospodarstvo, pri katerem proizvodnja in potrošnja temeljita na delitvi, ponovni uporabi, popravilu, prenovi in recikliranju obstoječih materialov in izdelkov dokler je to mogoče. W związku z tym, że doba izdelkov podaljšuje, zmanjšuje pa količina odpadkov. Z dijaki smo razmišljali, kako bi naša šola lahko postala del krožnega gospodarstva in v njem aktivno sodelovala. Hkrati smo se vprašali, kateri so tisti izdelki, produkti, naprave, ki so odslužene, pa vendar ne vemo kam z njim. Tako smo prišli na idejo mobilnih naprav, ki odslužene ležijo doma po predalih.

Temat projektu

Zdrowie i środowisko

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

W poprzednich fazach, w których analizowane są nawyki gospodarcze, można uzyskać dostęp do e-odpadów. W ten sposób można uzyskać dostęp do telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą być wykorzystywane do przesyłania danych. Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące procesu prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku należy podać informacje o tym, czy dana osoba jest nadal uprawniona do otrzymania płatności w ramach procesu.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.