Witamy w panelu eksperta Climate Detectives!

Tutaj możesz znaleźć projekty, na temat których chcielibyśmy uzyskać Twoją opinię

Detektywi klimatyczni (kategoria dochodzeniowa)

Zespół: ZESPÓŁ METEOILIPA

Hiszpania 16 lat   9 / 1

Tytuł projektu:

"Toma de datos climáticos, estudio y análisisis de los últimos 10 años en la Vega del Guadalquivir" (Analiza danych klimatycznych, badanie i analiza ostatnich 10 lat w Vega del Guadalquivir)

Pytanie badawcze

Czy w ciągu ostatnich 10 lat wzrosła średnia temperatura? Jak zmniejszyły się opady atmosferyczne w ciągu roku?; różnice temperatur w ciągu roku są coraz mniejsze, z czego to wynika?; czy możemy zauważyć zmiany klimatyczne na poziomie lokalnym?; jak wpływają one na rolnictwo?

Zidentyfikuj lokalny problem środowiskowy/klimatyczny, który chcesz zbadać.

Viendo que las temperaturas son cada vez más altas y las precipaciones cada vez menos en nuestro entorno, observamos que hay un problema serio y real de sequía que está afectando a los agricultores de la zona, uno de los principales sectores económicos de la comarca. Poco falta para que se tomen medidas drásticas en los hogares con respecto al consumo de agua. W związku z tym postanowiliśmy przeanalizować dane klimatyczne z ostatniej dekady, aby uświadomić sobie problem medioambientalny, na który cierpimy, zwany "Cambio Climático".

Temat projektu

Zmiana klimatu

Opisz, w jaki sposób zamierzasz zbadać zidentyfikowany problem i jakie dane zamierzasz przeanalizować.

En primer lugar instalaremos una estación meteorológica en el centro para tomar datos reales climáticos. A la vez analizaremos datos del centro de investigación IFAPA de Alcalá del Río donde se halla otra estación meteorológica y realizaremos gráficas comparativas de Temperaturas, Humedad, ...etc. para comprobar el cambio y la evolución del clima en esta última década. Ponadto zbadamy szkody w uprawach w tej strefie.


Twoja opinia

Opinie ekspertów Etap 1 - 2023-2024
Czy sugerowany problem jest problemem, który uczniowie mogą faktycznie zbadać? Czy jest on wykonalny, realistyczny? Wyjaśnij dlaczego lub dlaczego nie. Czy opracowano związek z klimatem/środowiskiem lokalnym? W razie potrzeby wskaż szerszy kontekst naukowy, do którego należy zidentyfikowany problem.