Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: DLS Waterford

Ierland 16 jaar oud Ā  2 /

Projecttitel:

Klimaat/milieueffect van de bouw op de waterkwaliteit van rivieren

Onderzoeksvraag

Wat zijn de effecten van het bouwproject North Quays op de waterkwaliteit van de rivier de Suir en of het een milieueffect kan hebben.

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Wat we willen onderzoeken is de bouw van de Noordkaaien en welke effecten dit mogelijk heeft op de waterkwaliteit en het waterleven.
We gaan dit uitzoeken door talloze tests uit te voeren die ons hopelijk een resultaat opleveren waar we blij mee zijn. We willen ook zien of het mogelijk kan leiden tot zuurdere regen als de pH in het water stijgt.

Onderwerp project

Klimaatverandering

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Wij zijn van plan dit probleem te onderzoeken door:
We voeren routinetests uit op verschillende punten van de rivier de Suir, testen de pH van het water, voeren tests uit op opgeloste zuurstof, totale opgeloste en gesuspendeerde vaste stoffen en registreren ook de temperatuur van elk monster dat we ter plekke nemen.
We zullen eerst onze monsters verzamelen met glazen potten op de volgende locaties, (twee locaties vĆ³Ć³r de brug), Polerone Quay Mooncoin, Newarthill slip, (twee locaties na de brug) Waterford Castle en Neptune Marina.
We nemen onze monsters mee naar het schoollaboratorium voor verdere tests (bijv. pH/opgeloste zuurstof).


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.