Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Test Test ESERO Be VL

19 jaar oud Ā  5 / 3

Projecttitel:

Tester de tester de test

Onderzoeksvraag

Hoe kan ik een ingediend project aanpassen?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Een leerkracht wilde een ingediend project aanpassen, maar kreeg een foutmelding. Bijgevolg is zijn ingediend project onvolledig.

Onderwerp project

Steden

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Eerst ga ik zelf een nep onderzoeksproject indienen. Vervolgens ga ik proberen dit achteraf nog aan te passen.
Als het ook bij mij niet lukt, ga ik vragen stellen aan ESA.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.