Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Sterrenkijkers

Griekenland 9 jaar oud Ā  63 / 34

Projecttitel:

Jonge waarnemers van extreem weer

Onderzoeksvraag

Hoe kunnen we van onze fouten leren, milieukwesties documenteren en extreme weersomstandigheden voorspellen, zodat we onze gemeenschap kunnen beschermen?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Het lokale milieu-/klimaatprobleem dat we willen onderzoeken heeft te maken met overstromingen en bosbranden in ons gebied, met als gevolg schade aan korpsen, ontbossing en het uitsterven van dieren.

Onderwerp project

Extreem weer

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

De te volgen methodes zijn: observatie ter plaatse van de resultaten van dergelijke fenomenen, kranten en andere lokale persarchieven, onderzoek naar fenomenen van extreem weer in ons gebied, samenwerking met officiƫle instellingen, zoals de lokale brandweer en de Universiteit van Patras, of zelfs interviews met mensen die de afgelopen decennia onder extreme weersomstandigheden hebben geleden. Ons doel is niet alleen om gevallen van extreem weer te observeren en te documenteren, maar ook om manieren te vinden en voor te stellen om onszelf en andere mensen te beschermen, of zelfs om extreme weersomstandigheden te voorspellen.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.