Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Fryagniotis Onderzoekers

Griekenland 16 jaar oud Ā  2 / 2

Projecttitel:

Factoren die de luchtkwaliteit beĆÆnvloeden: Invloeden op de menselijke gezondheid.

Onderzoeksvraag

Welke factoren beĆÆnvloeden de luchtkwaliteit? Wat is de invloed op de menselijke gezondheid?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Het klimaatprobleem dat we kozen om te bestuderen is de lage luchtkwaliteit, die vooral in Thessaloniki duidelijk is. De luchtkwaliteit vormt een ernstig lokaal probleem en heeft een dramatische invloed op de gezondheid van de bevolking. Hoge concentraties verontreinigende stoffen, voornamelijk afkomstig van industriƫle activiteiten, verkeersopstoppingen en bevolkingsdichtheid, vormen een zorgwekkend fenomeen. De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, zoals stikstofdioxide (NO2), wordt rechtstreeks in verband gebracht met verschillende ademhalingsproblemen en allergieƫn. De noodzaak om dit fenomeen te bestuderen kwam voort uit bezorgdheid over gezondheid en levenskwaliteit, aangezien menselijke activiteiten ongewenste gevolgen hebben voor zowel het milieu als de gezondheid van mensen. Daarom hebben we besloten om een onderzoek uit te voeren waarbij we de factoren die bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit zullen onderzoeken door statistische gegevens te verzamelen om de relatie tussen verontreinigingsniveaus en ademhalingsproblemen te onderzoeken.

Onderwerp project

Gezondheid en milieu

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Ons onderzoek richt zich op het meten van niveaus van luchtverontreinigende stoffen, waaronder PM2.5, NO2, SO2 en andere belangrijke parameters in Thessaloniki met behulp van de Arduino DGS-SO2 sensor. Het doel is om te onderzoeken hoe en in welke mate deze verontreinigende stoffen ademhalingsproblemen beĆÆnvloeden. Daarnaast zullen we medische gegevens verzamelen en gebruiken die betrekking hebben op verschillende ziekten die veroorzaakt worden door luchtvervuiling. Tegelijkertijd zullen we gebruik maken van ruimtekaarten van zwaveldioxideconcentraties in de atmosfeer van de Hellenic National Meteorological Service (Ī•.Īœ.Ī„.), overeenkomstige meteorologische stations, het European Space Agency (E.S.A.) en de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) gedurende specifieke tijdsperioden om de correlatie tussen bevolkingsdichtheid en luchtvervuiling te observeren.
Verder zullen we door middel van eenvoudige experimentele procedures de pH van de bodem en het water in het stadscentrum voor en na hevige regenval meten om te bepalen in hoeverre de indicatoren voor zure regen, die rechtstreeks verband houden met luchtverontreinigende stoffen, verhoogd zijn. Onze hypothese is dat de concentraties van verontreinigende stoffen in de lucht en de regen beĆÆnvloed worden door de bevolkingsdichtheid en industriĆ«le activiteiten. Wij voorspellen dat hoe hoger de concentratie van deze schadelijke gassen is, hoe groter het risico op ademhalingsproblemen (positieve correlatie).


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.