Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Geowetenschappers

Griekenland 12 jaar, 13 jaar, 14 jaar Ā  2, 8, 5 / 3

Projecttitel:

Klimaatcrisis: De overstroming van Thessaliƫ

Onderzoeksvraag

Aan welke verschijnselen de overstromingen van Thessaliƫ in september 2023 te wijten zijn. Om welke meteorologische en klimatologische verschijnselen het gaat. Op welke manier de klimaatcrisis van invloed is.

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

De overstromingen in Thessaliƫ van 4/9 tot 12/9 waren echt dodelijk. Het Middellandse Zeegebied en Griekenland, zoals in de zomer van 2023 bleek uit de branden en overstromingen die plaatsvonden, behoren tot de regio's die de klimaatcrisis, of "de afvlakking van de klimaatcurve" zoals wetenschappers het beschrijven, veel intenser zullen ervaren. Dit fenomeen is de belangrijkste klimaatkwestie van ons onderzoek.
De hierboven beschreven verschijnselen kunnen in verband worden gebracht met extremen in de EMY-neerslaggegevens, met verhoogde temperaturen in het centrale Middellandse Zeegebied, op basis van een studie van satellietbeelden, en tot slot met het El NiƱio-fenomeen, waarvoor wetenschappers een verhoogde expressie in het huidige jaar definiƫren.

Onderwerp project

Klimaatverandering

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Eerst zal worden geprobeerd om de evolutie van het overstromingsfenomeen in Thessaliƫ per dag vast te leggen met behulp van de Sentinel 1 satellietbeelden van de NDWI-index. Daarna worden de neerslaggegevens van EMY (meteo.gr) bestudeerd en worden de gegevens van dit jaar vergeleken met die van de afgelopen jaren.
Er zal worden geprobeerd om het fenomeen van zware neerslag in Thessaliƫ te correleren met de meteorologische waarnemingen van die dagen en het fenomeen van de Z-vormige depressie die in het westelijke Middellandse Zeegebied werd waargenomen. Voor dezelfde regio zullen gegevens van de Sentinel 3 satelliet, SISTR, worden bestudeerd om te bepalen of het centrale Middellandse Zeegebied in de maanden voorafgaand aan het fenomeen, d.w.z. de zomer van 2023, warmer was. Deze gegevens zullen ook vergeleken worden met literatuurrapporten.
Tot slot zal worden gecontroleerd of er een verband bestaat tussen het overstromingsfenomeen in Thessaliƫ en het El NiƱio-fenomeen, dat dit jaar sterk wordt ervaren. De controle zal gebaseerd zijn op literatuurreferenties.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.