Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: PEREJIL

Spanje 14 jaar oud Ā  4 / 3

Projecttitel:

: Wetgeving, omvang en vervuiling van steden

Onderzoeksvraag

ĀæAffecta el tamaƱo de las ciudades a los niveles de contaminaciĆ³n atmosfĆ©rica de forma lineal?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

El crecimiento urbano y el aumento de la poblaciĆ³n en las ciudades plantean desafĆ­os ambientales, especialmente los relativos a la calidad del aire. Coslada, onze stad, wordt over een jaar een van de steden met de hoogste vervuilingsniveaus van Madrid en Spanje.
En nuestro proyecto seleccionaremos una muestra de ciudades de nuestra provincia de diferentes tamaƱos e investigaremos si existe una relaciĆ³n lineal entre el tamaƱo de la poblaciĆ³n de dichas ciudades y los niveles de contaminaciĆ³n de las mismas, analizando las fuentes de contaminaciĆ³n que pueden influir en la calidad del aire y por consiguiente en la salud de sus habitantes y en el medio ambiente.
Daarnaast onderzoeken we of de geselecteerde steden maatregelen implementeren om de vervuiling te verminderen, zoals beperking van het autoverkeer, bevordering van openbaar vervoer, gebruik van schone energiebronnen en bescherming van groene gebieden, met als doel de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact op de omgeving te verminderen.

Onderwerp project

Luchtvervuiling

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Registratie van gegevens: We raadplegen verschillende bronnen, waaronder de informatie van de Sentinel-satellieten en van het European Enviroment Agency, om gegevens te verkrijgen over de bevolkingsdichtheid van steden en de mate van luchtvervuiling, waaronder PM2,5, PM10, nitrĆ³geno's, ozono en andere vervuilende stoffen.
Statistische analyse: Utilizaremos mĆ©todos estadĆ­sticos para determinar si existe una relaciĆ³n lineal entre el tamaƱo de la ciudad y los niveles de contaminaciĆ³n. Andere factoren worden beschouwd als onafhankelijke variabelen.
Controle van variabelen: Tendremos en cuenta other variables como el parque automovilĆ­stico de la ciudad, la actividad industrial, las polĆ­ticas ambientales... Las conclusiones de la investigaciĆ³n se utilizarĆ”n para determinar si existe una relaciĆ³n lineal entre el tamaƱo de la poblaciĆ³n y la contaminaciĆ³n en las ciudades. We doen aanbevelingen die gebaseerd zijn op de resultaten die we hebben verkregen en die kunnen bijdragen aan een beleid voor het beheersen van de vervuiling, stadsplanning en het bevorderen van duurzame praktijken.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.