Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Aloha Climate Detectives III

Spanje 14 jaar oud Ā  3 / 0

Projecttitel:

Verkeer en milieuvervuiling tijdens spitsuren

Onderzoeksvraag

Het effect van verkeer tijdens spitsuren op de luchtkwaliteit van de schoolomgeving.

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Tijdens de spitsuren van leerlingen die de school binnenkomen en verlaten, hebben we in een eerder project aangetoond dat er tekenen zijn van verhoogde luchtvervuiling in onze schoolomgeving. Tijdens ons eerste project hebben we ook ouders geĆ«nquĆŖteerd over hun verkeersgedrag en vooral of ze bereid waren om hun rijgewoonten te veranderen om het gevaar voor het milieu te verminderen. Sinds het eerste project zijn er verkeersbeperkende maatregelen genomen, maar we hebben gemerkt dat het aantal auto's (anekdotisch) niet lijkt te zijn afgenomen en we hebben nu minstens 3 spitsuren bij aankomst 's ochtends, 4 uur 's middags na schooltijd en 5 uur 's middags na buitenschoolse activiteiten. We hebben ook klachten gehad over geluidsoverlast tijdens deze uren. We willen dit probleem verder onderzoeken en manieren voorstellen waarop ouders/verzorgers/leerkrachten kunnen bijdragen aan het verminderen van de luchtvervuiling en het aanpassen van hun rijgewoonten.

Onderwerp project

Luchtvervuiling

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

We zullen verschillende omgevingsparameters controleren, waaronder kooldioxide, zuurstof, temperatuur, vochtigheid en deeltjes in de lucht. Er zullen metingen worden gedaan tijdens de spitsuren en op andere momenten van de dag. Tegelijkertijd zullen we verkeerstellingen uitvoeren tijdens de spitsuren en op andere tijdstippen om de gegevens te vergelijken en te contrasteren en om te proberen de metingen te correleren met de verkeersdichtheid. We zijn ook van plan om voor en na het verzamelen van de gegevens verkeersenquĆŖtes te houden, zodat we onze bevindingen aan onze gemeenschap kunnen doorgeven en mogelijk het gedrag van bestuurders kunnen beĆÆnvloeden.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.