Welkom bij Climate Detectives Expert Dashboard!

Hier vindt u de projecten waarvoor we uw feedback nodig hebben

Klimaatdetectives (onderzoekscategorie)

Team: Upstream Team!

Ierland 16 jaar, 15 jaar Ā  7, 1 / 4

Projecttitel:

Hoe beĆÆnvloedt de landbouw de waterkwaliteit in Ierland?

Onderzoeksvraag

Heeft het gebruik van verschillende meststoffen invloed op de waterkwaliteit in de omliggende rivieren en op de kwaliteit van dierlijke habitats en diersoorten?

Identificeer het lokale milieu-/klimaatprobleem dat u wilt onderzoeken

Het lokale klimaatprobleem dat we onderzoeken is hoe de landbouw de waterkwaliteit in Ierland beĆÆnvloedt. We willen de relatie tussen waterkwaliteit en landbouw onderzoeken om te zien of de waterkwaliteit kan worden verbeterd met verschillende landbouwmethoden. We willen ook alternatieve meststoffen onderzoeken die gebruikt zouden kunnen worden en die niet schadelijk zijn voor de rivierkwaliteit.

Ons onderzoek zal ons in staat stellen om de rivieren naast boerderijen of door boerderijen verder te onderzoeken. Wij vinden dit onderzoek belangrijk omdat rivieren habitats en vele diersoorten ondersteunen, evenals recreatiemogelijkheden en toerisme.

Onderwerp project

Landbouw

Beschrijf hoe u van plan bent het vastgestelde probleem te onderzoeken en welke gegevens u van plan bent te analyseren.

Ons team is van plan om ons klimaatprobleem te onderzoeken door het water van een rivier die door een boerderij stroomt te vergelijken met het water van een rivier die niet door een boerderij stroomt. We zijn van plan om dit te onderzoeken door verschillende experimenten uit te voeren op de rivier die door de boerderij stroomt en de rivier die niet door de boerderij stroomt. We zullen experimenten uitvoeren met pH-meters, fosfaat- en nitraatstrips.
We zullen een datalogger met een BOD-sensor gebruiken om het biochemisch (biologisch) zuurstofverbruik van het water te bepalen. Deze meting is een goede indicator voor de algemene kwaliteit van het water.

We zijn van plan om schoptests uit te voeren om de organismen in het water te onderzoeken. Hierbij schoppen we tegen de rivierbedding en vangen we alles wat we verzamelen op in een bakje, met behulp van een identificatiesleutel en een microscoop. We zullen onze bevindingen onderzoeken om te bepalen of het water vervuild is of niet, dit kunnen we zien aan de verschillende soorten insecten. Hoe meer insecten, hoe beter het water is. Kickbemonstering is een relatief snel proces en we zullen het meerdere keren in de rivier uitvoeren, zodat we een gemiddelde kunnen berekenen. Dit vergelijken we dan met de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens die we bij de andere rivier hebben verzameld. Vervolgens vergelijken we de verzamelde gegevens, waaruit we kunnen opmaken of onze hypothese juist of onjuist is.


Uw feedback

Feedback van deskundigen Fase 1 - 2023-2024
Is het voorgestelde probleem een probleem dat de leerlingen echt kunnen onderzoeken? Is het haalbaar, realistisch? Leg uit waarom of waarom niet. Is de relatie met het klimaat/lokale milieu uitgewerkt? Geef waar nodig de bredere wetenschappelijke context aan waartoe het geĆÆdentificeerde probleem behoort.