Prosjektgalleri @home-utgaven 2020

Climate Detectives @home er et utdanningsprosjekt fra ESA som utfordrer elever i alderen 12-18 år og familier til å overvåke planeten vår hjemmefra ved å se den fra oven.

Fra sitt utsiktspunkt i verdensrommet kan astronauter og satellitter se både skjønnheten og skjørheten til planeten vår. Du kan også observere jorden hjemmefra og jobbe som en ekte jordforsker!

Deltakerne ble bedt om å velge et jordobservasjonsbilde, ved hjelp av Nettverktøyet EO Browser, den ESAs galleri for ukens jordobservasjonsbilder eller ESAs astronauters Flickr-kontoer. I tillegg til bildet måtte deltakerne gi en kort beskrivelse som knyttet bildet til et klimaproblem.

 

Prosjektets tittel: Fargene i den store saltsjøen i Utah

Kategori: Hav og vannforekomster

Forfatter: Ioana Stoica Studentens alder: 16 år gammel

Bildekilde: Ukens EO-bilde fra ESA

Beskrivelse:

Dette bildet, som er tatt av Copernicus Sentinel-2, viser Great Salt Lake i Utah. Den er en rest av den forhistoriske Lake Bonneville, som dekket det meste av Utah. De voldsomme fargeforskjellene mellom innsjøens ulike deler skyldes menneskelig aktivitet. Denne aktiviteten har dessverre gått hardt ut over det lokale biologiske mangfoldet i løpet av det siste århundret.

Linjen øverst i bildet er egentlig en jernbane. Den fungerer som en demning som hindrer vannet i nord og sør i å blande seg. Innsjøen mangler utløp og tilføres vann fra tre ferskvannstilførsler, hvorav to er på sørsiden. Dermed er den nordlige halvdelen mye saltere, noe som gir vannet den grønne fargen og innsjøens kallenavn, "Amerikas Dødehav". I dette vannet lever bare saltvannsreker og fluer.

I bildets nedre del kan vi også se lyseblått nær en av øyene, samt i øvre høyre hjørne, selv om fargen her er nærmere land. Begge steder er det snakk om fordampningsdammer som er bygget av mennesker for å samle opp innsjøens salt på en effektiv måte. Selv om de bidrar til å holde vannet i sør enda friskere enn vanlig ved å fjerne salt, begrenser de i stor grad leveområdene til de innfødte fuglene og algene.

Bilder og beskrivelser sendes inn av teamene/enkeltpersonene, og de tar det fulle ansvaret for de delte dataene.

← Alle prosjekter