Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Buburuzele istețe

Romania 12 år gammel   5 / 2

Prosjektets tittel:

KLIMAENDRINGENES INNVIRKNING PÅ VEGETASJONEN

Forskningsspørsmål

ER DET EN SAMMENHENG MELLOM KLIMAENDRINGER OG VEGETASJONENS UTSEENDE I PERIODEN 1.-9. MARS I DAMBUL ROTUND-DISTRIKTET, CLUJ-NAPOCA, CLUJ FYLKE, RUMENIA?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.tudy we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming

Tema for prosjektet

Global oppvarming

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.