Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: DLS Waterford

Irland 16 år gammel   2 /

Prosjektets tittel:

Klima-/miljøpåvirkning på elvevannkvaliteten som følge av anleggsarbeidet

Forskningsspørsmål

Hvilke effekter har byggeprosjektet North Quays på vannkvaliteten i elven Suir, og kan det ha en miljøeffekt?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Det vi ønsker å undersøke, er byggingen av North Quays og hvilke effekter den kan ha på vannkvaliteten og livet i vannet.
Det skal vi finne ut av ved å gjennomføre en rekke tester som forhåpentligvis vil gi oss et resultat vi er fornøyde med. Vi vil også se om det potensielt kan føre til at regnet blir surere hvis pH-verdien i vannet stiger.

Tema for prosjektet

Klimaendringer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Vi planlegger å undersøke dette problemet ved å:
Vi gjennomfører rutinemessige tester på ulike steder i Suir-elven, der vi tester pH-verdien i vannet, tar prøver av oppløst oksygen, totalt antall oppløste og suspenderte stoffer og registrerer temperaturen i alle prøvene vi tar på stedet.
Vi vil først samle inn prøvene våre ved hjelp av glasskrukker på følgende steder: (to steder før broen), Polerone Quay Mooncoin, Newarthill slip, (to steder etter broen) Waterford Castle og Neptune Marina.
Vi tar med oss prøvene våre tilbake til skolens laboratorier for videre testing (f.eks. pH/oppløst oksygen).


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.