Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Test Test ESERO Be VL

19 år gammel   5 / 3

Prosjektets tittel:

Tester de tester de test

Forskningsspørsmål

Hvordan kan jeg tilpasse et innsendt prosjekt?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

En leerkracht wilde een ingediend project aanpassen, maar kreeg een foutmelding. Dermed er det innsendte prosjektet fullverdig.

Tema for prosjektet

Byer

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Først ga jeg meg selv et nytt forskningsprosjekt. Vervolgens ga ik proberen dit achteraf nog aan te passen.
Selv om det ikke virker slik på meg, vil jeg stille spørsmål til ESA.


Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.