Velkommen til Climate Detectives Expert Dashboard!

Her finner du prosjektene som vi trenger din tilbakemelding på.

Klimadetektivene (etterforskningskategori)

Team: Fra is til kyst

Belgia 15 år gammel   4 / 2

Prosjektets tittel:

hvordan kan vi bremse smeltingen av iskappene?

Forskningsspørsmål

Hva er konsekvensene av smeltende is ved polene, på den belgiske kysten og på vannstanden, og hva kan samfunnet gjøre for å beskytte truede områder?

Identifiser det lokale miljø/klimaproblemet du ønsker å undersøke.

Vi ønsker å undersøke hvilke faktorer som bidrar til at iskappene smelter og stiger.

Tema for prosjektet

Snø, is og permafrost

Beskriv hvordan du planlegger å undersøke problemstillingen og hvilke data du planlegger å analysere.

Din tilbakemelding

Tilbakemeldinger fra eksperter Fase 1 - 2023-2024
Er det foreslåtte problemet et problem som elevene faktisk kan undersøke? Er det gjennomførbart, realistisk? Forklar hvorfor eller hvorfor ikke. Er forholdet til klima/lokalt miljø utarbeidet? Angi om nødvendig den bredere vitenskapelige konteksten som det identifiserte problemet tilhører.