16159968998_066ce7ba99_o
Få tilgang til satellittdata

Jordobservasjon (EO) er innsamling, analyse og presentasjon av data for å forstå planeten vår bedre. Jordobservasjoner kan gjøres på et bakkenivå eller innhentet fra fjernmålingsplattformer som satellitter. Fra oven kan satellitter samle inn data fra steder over hele verden, inkludert steder som er for avsidesliggende til å besøke personlig. Satellittbilder viser store områder av jordoverflaten samtidig, noe som gjør det lettere å oppdage endringer og overvåke planetens helse.

Klima fra verdensrommet og EO-nettleser er to nettbaserte verktøy som gir enkel og gratis tilgang til satellittdata fra ulike EO ESA-oppdrag. 

Klima fra verdensrommet

Den Klima fra verdensrommet-appen gir en grafisk visualisering av arkiverte satellittdata som allerede er bearbeidet og kombinert for å gi deg en oversikt over ulike klimavariabler som forskere bruker for å studere klimaendringer. Det er et kraftig visualiseringsverktøy, spesielt for å se utviklingen over tid av variabler som f.eks. karbondioksid (CO2), havfarge, havoverflatetemperatur og mer. Nettstedet gir også tilgang til en rekke multimediehistorier der klimadataene er satt inn i sammenheng og hvor du kan finne nyttig informasjon om vår dynamiske planet og de store miljøendringene vi står overfor, fra truede kystområder til biologisk mangfold og tap av habitater.

EO-nettleser

EO-nettleser er en nettbasert plattform som kombinerer et arkiv av ulike jordobservasjonsoppdrag og kan brukes til å finne satellittbilder av et hvilket som helst område av interesse. Dataene er fritt tilgjengelige.

EO-nettleserens utdanningsmodus gir mulighet til å få tilgang til spesifikke satellittdata skreddersydd for et valgt tema. Temaene dekker ulike emner, fra landbruk til atmosfære og vannforekomster.

Er du ny i EO Browser? Se veiledningene nedenfor om hvordan du laster ned et bilde og hvordan du lager en timelapse! Du kan også ta en titt på eksemplene på EO-nettleserens opplæringsside: https://www.sentinel-hub.com/explore/education/