Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Initiative écol'Air Val Duchesse

Belgia 13-vuotiaat, 14-vuotiaat, 15-vuotiaat   3, 9, 1 / 4

Hankkeen nimi:

Hienojakoisten hiukkasten päästöt kaupunkiympäristössä

Tutkimuskysymys

Mikä on keskuksen läheisyydessä sijaitsevien liikennemuotojen ja kaupunki-infrastruktuurien aiheuttamien kaasu- ja hiukkaspäästöjen vaikutus?
Scolaire Val Duchesse sur la population locale ?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Euroopan unioni on luokitellut meidät huonoiksi asukkaiksi, ja meidän johtajamme ryhtyvät toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi (vyöhyke 30, pyörätiet, julkinen sähköinen liikenne jne.). Tämä auttaa vähentämään Brysselin kaasu- ja hiukkaspäästöjä. En effet, nous pouvons constater que la circulation est dense aux abords de l'école.

Koulumme sijaitsee bulevardin varrella (Bd. Du souverain) ja lähellä valtatietä E411 ja Kehää, jotka ovat kaksi pääasiallista tuloakselia brysseliläiseen alueeseen.

Elle se situe également aux abords de la forêt de Soignes.

Kaupunkiympäristö on tiivis, koulu on ympäröity tavarataloilla, supermarketeilla (joissa on suuret pysäköintialueet), Wavren katujen varrella sijaitsevalla kauppakorttelilla ja omakotitaloilla.

La mobilité est variée, la circulation environnante comprend des voitures, des piétons, des transports en commun (tram 8 - bus 34) et des vélos.

Näiden seikkojen vuoksi oppilaat esittävät seuraavan kysymyksen :

"En raison de la proximité avec la forêt et de la implantation dans une milieu urbanisé, quels pourraient être les impacts des émissions de gaz, des particules rejetés by les moyens de transport et les habitations sur la quotidien."

Hankkeen aihe

Ilmansaasteet

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Les mesures seront prises à l'aide de :

Kuvat satelliitit

Biologiset tekijät (jäkälät, levure jne.).

Fyysiset parametrit: mittausasema + muut mittarit suhteessa ilmanlaatuun.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.