Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Jäästä rannikolle

Belgia 15 vuotta vanha   4 / 2

Hankkeen nimi:

miten voimme hidastaa jääpeitteiden sulamista?

Tutkimuskysymys

Mitä seurauksia jään sulamisella on napa-alueilla, Belgian rannikolla ja vedenpinnalla, ja mitä yhteiskunta voi tehdä uhanalaisten alueiden suojelemiseksi?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Haluamme tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat jääpeitteiden sulamiseen ja nousuun.

Hankkeen aihe

Lumi, jää ja ikirouta

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.