Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Colegio Magdalena

Espanja 15 vuotta vanha   15 / 5

Hankkeen nimi:

Vigilantes del suelo

Tutkimuskysymys

¿ Qué datos y estrategias son las más efectivas para la protection y restauración de suelos degradados en Europa, considerando their impacto on la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

La degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad relacionadas con el cambio climático.

Hankkeen aihe

Maatalous

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

El problema ambiental/climático local que deseo investigigar se centra en la interrelación entre la degradación del suelo, las emisiones de gases de efecto invernadero y la pérdida de biodiversidad, en el contexto del cambio climático. Suon pilaantuminen heikentää ekosysteemien kykyä tarjota elintärkeitä palveluja, kuten kestävää maataloutta ja hiilidioksidin sitomista. Tämä puolestaan lisää osaltaan ilmastovaikutusta aiheuttavien kaasujen päästöjä, mikä pahentaa ilmastonmuutosta. Lisäksi biologisen monimuotoisuuden väheneminen vaikuttaa kielteisesti ekosysteemien kestävyyteen ilmastonmuutosta vastaan. Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään vuorovaikutussuhteita ja etsimään integroituja ratkaisuja näiden paikallisten ympäristö- ja ilmastohaasteiden ratkaisemiseksi.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.