Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: PEREJIL

Espanja 14 vuotta vanha   4 / 3

Hankkeen nimi:

: Legislación, tamaño y contaminación de las ciudades (Lainsäädäntö, koko ja saastuminen kaupunkialueilla).

Tutkimuskysymys

¿Afecta el tamanño de las ciudades a los niveles de contaminación atmosférica de forma lineal?

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

El crecimiento urbano y el aumento de la población en las ciudades plantean desafíos ambientales, especialmente los relativos a la calidad del aire. Coslada, meidän kaupunkimme, on yksi Madridin ja Espanjan yhdyskunnan korkeimmista saastepitoisista kaupungeista.
En nuestro proyecto seleccionaremos una muestra de ciudades de nuestra provincia de diferentes tamaños e investigaremos si existe una relación lineal entre el tamaño de la población de dichas ciudades y los niveles de contaminación de las mismas, analysoimalla niitä saastumisen lähteitä, jotka voivat vaikuttaa ilmansaasteeseen ja siten asukkaiden ja ympäristön terveyteen.
Lisäksi tutkimme, onko valituissa kaupungeissa toteutettu saastumisen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten liikenteen rajoittamista, julkisen liikenteen edistämistä, ympäristöystävällisen energian käyttöä ja viheralueiden suojelua, joiden tavoitteena on parantaa ilmanlaatua ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Hankkeen aihe

Ilmansaasteet

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Recolección de Datos: Consultaremos diversas fuentes, entre ellas la información proporcionada por los satélites Sentinel y por la red de estacionesde la European Enviroment Agency, para obtener datos sobre el tamaño de la población de cada ciudad y los niveles de contaminación atmosférica, incluyendo partículas PM2.5, PM10, óxidos de nitrógeno, ozono y other contaminantes.
Análisis Estadístico: Utilizaremos métodos estadísticos para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la ciudad y los niveles de contaminación. Se considerarán otros factores como variables independientes.
Muuttujien valvonta: Las conclusiones de la Investigación se utilizarán para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la población y la contaminación en las ciudades.... Ehdotamme suosituksia, jotka perustuvat saatuihin tuloksiin ja jotka voivat vaikuttaa saastumisen valvontaa, kaupunkisuunnittelua ja kestävien käytäntöjen edistämistä koskeviin politiikkoihin.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.