Tervetuloa Climate Detectives Expert Dashboardiin!

Täältä löydät hankkeet, joista tarvitsemme palautetta.

Climate Detectives (tutkimusluokka)

Joukkue: Aloha Ilmastoetsivät III

Espanja 14 vuotta vanha   3 / 0

Hankkeen nimi:

Liikenne ja ympäristön pilaantuminen ruuhka-aikoina

Tutkimuskysymys

Ruuhka-aikaisen liikenteen vaikutus kouluympäristön ilmanlaatuun.

Määrittele paikallinen ympäristö-/ilmasto-ongelma, jota haluat tutkia.

Olemme osoittaneet aiemmassa hankkeessa, että kouluympäristön ilmansaasteet ovat lisääntyneet kouluun saapuvien ja sieltä lähtevien oppilaiden ruuhka-aikoina. Alkuperäisen hankkeemme aikana teimme myös kyselytutkimuksen vanhemmille heidän liikennekäyttäytymisestään ja erityisesti siitä, ovatko he avoimia muuttamaan ajotapojaan ympäristöriskien vähentämiseksi. Alkuperäisen hankkeen jälkeen on toteutettu liikenteen rauhoittamistoimia, mutta olemme huomanneet, että autojen määrä ei näytä vähentyneen (anekdoottien mukaan), ja nyt meillä on vähintään kolme ruuhka-aikaa aamulla saapumisen jälkeen, klo 16.00 koulun jälkeen lähdön jälkeen ja klo 17.00 koulun ulkopuolisten aktiviteettien jälkeen lähdön jälkeen. Olemme myös saaneet valituksia melusaasteesta näinä aikoina. Haluamme tutkia tätä ongelmaa tarkemmin ja ehdottaa keinoja, joilla vanhemmat/huoltajat/opettajat voivat osaltaan vähentää ilmansaasteita ja muuttaa ajotapojaan.

Hankkeen aihe

Ilmansaasteet

Kuvaile, miten aiot tutkia tunnistettua ongelmaa ja mitä tietoja aiot analysoida.

Seuraamme erilaisia ympäristöparametrejä, kuten hiilidioksidia, happea, lämpötilaa, kosteutta ja ilman hiukkasia. Lukemat otetaan ruuhka-aikoina ja muina aikoina päivän aikana. Samanaikaisesti teemme liikennelaskentoja ruuhka-aikoina ja muina aikoina, jotta voimme vertailla ja verrata tietoja ja yrittää korreloida mittauksia liikennetiheyden kanssa. Aiomme myös tehdä liikennekyselyitä ennen ja jälkeen tiedonkeruun, jotta voimme välittää havaintomme yhteisöllemme ja mahdollisesti vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen.


Palautteesi

Asiantuntijapalaute Vaihe 1 - 2023-2024
Onko ehdotettu ongelma ongelma, jota oppilaat voivat itse asiassa tutkia? Onko se toteutettavissa, realistinen? Selittäkää miksi tai miksi ei. Onko suhde ilmastoon/paikalliseen ympäristöön selvitetty? Ilmoittakaa tarvittaessa laajempi tieteellinen konteksti, johon tunnistettu ongelma kuuluu.