Climate Detectives Projektid 2023-2024


Projekti pealkiri: "Μικροί μετεωρολόγοι"

Νηπιαγωγείο Μερόπης   Oichalia , Messenia   Kreeka

Uurimisküsimus

Ποια χαρακτηριστικά έχει το κλίμα της piirkonna μας κατά τις 4 εποχές του έτους,Εντοπίζονται έντονα ή ακραία και φαινρικάόμενα στο κλίμα της piirkonna μας,

Projekti kokkuvõte

Το τοπικό κλιματικό probleem που θέλαμε να ερευνήσουμε on εάν το κλίμα της piirkonna μας ακολουθεί das κλίμα των 4 εποχών. Samuti εάν εντοπίζονται φαινόμενα κλιματικής αλλαγής δηλαδή έχει έγινε πιο ζεστό κατά τα τελευταία χρόνια και εάν παρατηρούνται έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα.
Επιπλέον θα μας ενδιέφερε η mõju της toimimise των εργοστασίων της περιοχής (Βιομηχανική ζώνη Μελιγαλά) στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς püüdθήσαμε να γίνουμε συστηματικοί παρατηρητές καιρού και να ενεργούμε ως μικροί επιστήμονες μετεωρολόγοι ή αλλιώς climate detectives σχετικά με τον καιρό και τα καιρικά φαινόμενα. Από την αρχή της χρονιάς τέθηκε το θέμα που ενθουσίασε их μικρούς õpil. Οι αντιδράσεις τους ήταν απροσδόκητα ευχάριστες και η συμμετοχής ενθουσιώδης και δημιουργική.
Προσπαθήσαμε να αναγνωρίζουμε, να κατανοήσουμε τα καιρικά φαινόμενα και να καταλάβουμε τις põhilisi erinevusi καιρού ja κλίματος. Προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε και να περιγράψουμε βασικά χαρακτηριστικά του καιρού και του κλίματος της piirkonna μας καθώς και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
Κάναμε απλά πειράματα στην τάξη για να γίνει κατανοητός ο κύκλος του vee ja das φαινόμενο της βροχής. Τα παιδιά κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό έννοιες που σχετίζονται με τα καιρικά φαινόμενα, το κλίμα και την κλιματική αλλαγή. Δημιούργησαν όμορφα έργα όπως ζωγραφιές, κατασκευές, παραμύθια, κινητικά mängud. Παρήγαγαν πλούσιο προφορικό λόγο και παραμύθια και εξοικειώθηκαν με επιστημονικούς όρους.
Πραγματοποιήθηκαν απλές κατασκευές όπως βροχόμετρα, ανεμοδείκτες και θερμόμετρα δηλαδή τα βασικά εργαλεία των μικρών μετεωρολόγων - climate-detectives.
Στα παιδιά άρεσε να υποδύονται τους μετεωρολόγους, να παρατηρούν και να περιγράφουν τα καιρικά φαινόμενα, να κάνουν προβλέψεις и να δίνουν συμβουλές για τον καιρό.

Peamised tulemused ja järeldused

Ποια χαρακτηριστικά έχει το κλίμα της piirkonna μας κατά τις 4 εποχές του έτους,Εντοπίζονται έντονα ή ακραία και φαινρικάόμενα στο κλίμα της piirkonna μας,

Μέσω της rakenduse EO Browser αναζητήσαμε, κατεβάσαμε ja παρατηρήσαμε φωτογραφίες της περιοχής μας από δορυφόρους. Οι φωτογραφίες άρεσαν πολύ στα lapsed και τα εντυπωσίασαν.
Κατασκευάσαμε πίνακες καιρού με τα βασικά καιρικά φαινόμενα της περιοχής μας για κάθε μήνα. Τους συγκρίναμε με τους eelnνους πίνακες καιρού που δημιουργήσαμε σε βάθος δεκαετίας δηλαδή από το 2014 kuni täna!
Εντοπίσαμε για κάθε μήνα τη χρονιά με τις περισσότερες ή λιγότερες βροχές, λιακάδες και συννεφιές.
Τα συμπεράσματα είναι ότι οι βροχερές μέρες λιγοστεύουν ενώ οι days με ηλιοφάνεια αυξάνονται. Το κλίμα της περιοχής μας on ζεστό με υγρασία και μείωση των βροχοπτώσεων.
Εντοπίσαμε όμως κάποια βασικά μειονεκτήματα των eelnevate καταγραφών meie.
1. Λείπει στήλη με έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα
2. Λείπουν καταγραφές της temperatuuri
Για να συμπληρώσουμε τα κενά αναζητήσαμε teavet στο διαδίκτυο από έγκυρες μετεωρολογικές ιστοσελίδες. Αποφασίσαμε να διορθώσουμε τις παραλείψεις στις καταγραφές που θα κάνουμε εφεξής.
Έτσι το βασικό ερευνητικό ερώτημα ποια χαρακτηριστικά έχει το κλίμα της περιοχής μας κατά τις nelja εποχές του έτους και εάν εντοπίζονται έντονα ή ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και φαινόμενα κλιματικής αλλαγής στο κλίμα της περιοχής μας δεν μπόρεσε να διερευνηθεί επαρκώς λόγω έλλειψης χρόνου ja μη επαρκών καταγραφέντων ερευνητικών δεδομένων αλλά και εξ' αιτίας των δυσκολιών λόγω της ηλικίας των laste, γνώσεων και της ωριμότητας της ομάδας.
Για τους παραπάνω λόγους, das επίσης ενδιαφέρον επιστημονικό ερώτημα σχετικά με τη συμβολή των εργοστασίων της περιοχής (Βιομηχανική Ζώνη Μελιγαλά) στην ατμοσφαιρική ρύπανση και το κλίμα της περιοχής δεν απαντήθηκε.
Επίσης δεν κατέστη εφικτό να έγινε σύγκριση των ερασιτεχνικών "επιστημονικών" καταγραφών της ομάδας -τάξης σε βάθος δεκαετίας, με τα δεδομένα των δορυφόρων από τον EO Browser!

Mis saab edasi? Meetmed, mis aitavad muuta olukorda ja vähendada probleemi

Νοιαζόμαστε για τη Γη και το περιβάλλον μας σε οτιδήποτε ja εάν teha. Στις επιλογές μας ως tarbijaid. Στην ορθολογική, αειφορική διαχείριση των σκουπιδιών, του vee, των füüsiliste πόρων. Με βάση τις μετρήσεις στις καταγραφές που oleme teinud püüabθούμε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σχετικά με το κλίμα της περιοχής μας. Είναι ζεστό με πολλές λιακάδες και λίγες βροχές. Στο μέλλον ίσως λιγοστέψει το νερό οπότε θα πρέπει μην το σπαταλάμε και να το χρησιμοποιούμε έξυπνα και tõhusalt. Ίσως χρειαστεί να αντικατασταθούν τα καλλιεργήσιμα φυτά με άλλα που θα vajavad λιγότερο νερό.
Παρά τα probleemid που συναντήσαμε στην έρευνά μας, για την ομάδα μας σημασία δεν έχουν τόσο τα tulemused αλλά η διαδικασία! Uskουμε βαθιά σε αυτό που κάνουμε, το υλοποιήσαμε με κέφι, φαντασία και αγάπη και περάσαμε υπέροχα!
Το πλούσιο υλικό της ιστοσελίδας του ESA ja ESERO αποτελούν έναυσμα και τροφή για τις ανησυχίες ja τα ενδιαφέροντα των μικρών επιστημόνων, εξερευνητών climate dedectives и το συναρπαστικό ταξίδι μας στον κόσμο του γνώσης, του διαστήματος και της κλιματικής αλλαγής , με επίκεντρο πάντα την αγάπη και το σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο, μόλις algas!
Σας ευχαριστούμε!!!

Projektid luuakse meeskondade poolt ja nad võtavad täieliku vastutuse jagatud andmete eest.
← Kõik projektid