Climate Detectives Projektid 2023-2024


Projekti pealkiri: Εποχιακή διακύμανση των αιωρούμενων σωματιδίων με τους αιφνίδιους θανάτους

1ο ΕΠΑΛ Δράμας   Δράμα   Kreeka

Uurimisküsimus
Projekti kokkuvõte

Σκοπός της εργασία μας on, η μελέτη των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίωνστη διάρκεια των aastate 2020-22, καθώς επίσης και η ανάλυσή τους, ώστε να διακρίνουμε εάν υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ nende στις διάφορες εποχές του κάθε έτος και στην συνέχεια εξάγουμε τα συμπεράσματα αναφορικά με das αν σχετίζονται με τους αιφνίδιους θανάτους.
Σύμφωνα με την έρευνα τουΣαχινίδη Συμεών δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό της ιατρικής, τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν ολέθριες mõju στην καρδιά, στα αγγεία και στους πνεύμονες, με τα lapsed, τους ηλικιωμένους ja τους πάσχοντες από καρδιοαναπνευστική παθήσεις να είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες. "C.V.P. ΙΑΤΡΙΚΗΣ" εκδοτικού οίκου ''VIPAPHARM''http://www.scientific-journal-articles.com/12-11-2009 .The role of Atmosferic Particulate Matter and Ozone in climate. Mõju inimese tervisele. Sachinidis S., Zempekakis P.,Kemetzi C.
Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκπέμπονται από φορτηγά, λεωφορεία και τζάκια αυξάνουν τον ohtu μοιραίων εμφραγμάτων и εγκεφαλικών. Μελετήθηκαν δεδομένα των πηγών προέλευσης των αιωρούμενων σωματιδίων καιμέσω των διαγραμμάτων οι õpilased έδειξαν ότι στην αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων καθοριστικό Rolle παίζουν ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες και τα τζάκια. Σύμφωνα με έρευνες όπως του κ. Νίκου Μιχαλόπουλο, Διευθυντή του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών "Η χρήση των τζακιών το χειμώνα". είναι η σημαντικότερη πηγή ρύπανσης σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας μας και μάλιστα on πολύ πιο oluline από την κίνηση των αυτοκινήτων". Τα δεδομένα των διαγραμμάτων που μελετήσαμε με την ομάδα μου, απεικονίζουν όλες τις εποχές του χρόνου και έχουν συλλεγωγής από του μετεωρολογικό σταθμό της Θέρμης Θεσσαλονίκης.
http://app.thermiair.gr/statistics?fbclid=IwAR2bGmlLFgnUTKEGJe6ETilycd1NLrq-sm9dduixligeTLcbvBtwYVzICUg .
Η συλλογή των δεδομένων από их õpilased έγινε με την καθοδήγηση μου(ΚαθηγητήςΣαχινίδη Συμεών), ενώ τα ερωτήματα που τέθηκαν από τους õpil της ομάδας ήταν και ο λόγος της δημιουργίας της ερευνάς μας.

Peamised tulemused ja järeldused

Η ατμοσφαιρική ρύπανση on ένα από τα σημαντικότερα probleemid των σύγχρονων πόλεων παγκοσμίως. Η αστικοποίηση, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η υπερκατανάλωση ορυκτών καύσιμων και η ανάπτυξη της βιομηχανίας on μερικοί λόγοι που συμβάλλουν στην υποβάθμιση της ποιότητα της ατμόσφαιρας ja στην ρύπανσή της. Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μία μίξη paljude ρύπων, οι οποίοι asuvad διασκορπισμένοι στην ατμόσφαιρα и προέρχονται από inimνες δραστηριότητες ja φυσικές πηγές εκπομπής, επιφέροντας άμεσες ή έμμεσες mõju στα οικοσυστήματα.
Στα διαγράμματα oleme χρησιμοποιήσει τόσο τις ωριαίες τιμές, όσο και τους μέσους όρους των τιμών αυτών γιακάθε:ημέρα, εβδομάδα, μήνα, εποχών αλλά και όλων των aastate συγκεντρωτικά.
Από την επεξεργασία των δεδομένων μας, προέκυψαν διαγράμματα στα οποία απεικονίζονται είτε η ημερήσια είτε η εβδομαδιαίασυγκέντρωσητων αιωρούμενων σωματιδίων κάθε εποχής. Ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι στις nädalat που επιλέχτηκαν tavaliselt συμπεριλαμβάνοντανη 25η märtsil καιη 28η oktoobril καθώς και η περίοδος των Χριστουγέννων.
Στους θερινούς kuud τα αιωρούμενα σωματίδια (ΡΜ10) παρουσιάζουν τις μέγιστες τιμές κατά τις tundi 07:00 - 10:00 π. μ. ja 20:00-24:00 μ. μ. Είναι χαρακτηριστική η εμφάνιση ελαχίστου, κατά τις νυχτερινές ώρες (01:00 - 05:00 π.μ.) και κατά τις μετα-μεσημβρινές ώρες (14:00-19:00 μ. μ.). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει μία πηγή εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων, η οποία είτε έχει αυτόν του κύκλο, είτε συνεισφέρει σημαντικά στη συγκέντρωση αυτών ακόμα και μετά τις απογευματινές ώρες και υπερτερεί αυτή της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα τις πρώτες βραδινές tundi.
Στους Χειμερινούς kuud η σημαντικότητα αυτού του προβλήματος καταδεικνύεται από το γεγονός ότι ανεξαρτήτου ημέρας, παραμένουν αυξημένες η τιμές κατά τη διάρκεια ακόμη και της νύχτας,το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει μία täiendavaid πηγή εκπομπής αιωρουμένων σωματιδίων που προέρχεται από τις εστίες θέρmentation και ιδιαίτερα των τζακιών.

Mis saab edasi? Meetmed, mis aitavad muuta olukorda ja vähendada probleemi

Χάρη στη νομοθεσία, την τεχνολογία και τη σταδιακή απομάκρυνση από τη kasutamise των εξαιρετικά ρυπογόνων ορυκτών καυσίμων σε πολλές riikide, η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη βελτιώνεται τις viimase δεκαετίες. Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα δεν ωφελεί μόνο την tervis μας, αλλά συμβάλει και κατά του κλιματικής αλλαγής.Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη έχει βελτιωθεί σημαντικά από τη δεκαετία του 1970, когда η Ευρωπαϊκή Ένωση ja τα κράτη μέλη της θέσπισαν poliitikat ja μέτρα σχετικά με την kvaliteeti του αέρα.Η πληροφόρηση on σίγουρα απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεών της.
Η παραπάνω κατάσταση αναφορικά με την kvaliteeti του ατμοσφαιρικού αέρα στη Θεσσαλονίκη, ως προς τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, σίγουρα δεν võib να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Ταυτόχρονα υπάρχουν ανησυχίες ότι võib να επιδεινωθεί ως tulemus της συνεχιζόμενης μη αντιμετώπισης των αιτίων που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση (κυκλοφοριακό, έλλειψη πρασίνου, κλπ.), αλλά και των αλλαγών στη διαχείριση και λειτουργία των οικιακών θερμάνσεων που έχει προκαλέσει η ενεργειακή κρίση και η ακρίβεια (π.χ. αύξηση στη χρήση καυσόξυλων ή και ακατάλληλων για καύση υλικών).
Ως ομάδα saame να συμβάλλουμε με την πληροφόρηση του κόσμου. Να προτείνουμε τρόπους για να saavutada η vähendamine του ατμοσφαιρική ρύπανσης.Αναφέρουμε μερικά μέτρα ως παράδειγμα: α) Προώθηση konkurentsivõimeliste avalσιων συγκοινωνιών, β) δημιουργία πράσινου μέσα σε μεγάλα αστικά κέντρα, γ)καλύτερη θερμομόνωση των κατοικιών, το οποίο βοηθούσε στην εξοικονόμηση πετρελαίου και στην αποστροφή των τζακιών ως μέσο θέρmentation, δ)η ομαδική θέρμανση νέων οικισμών, μέτρο που αποφέρει παρόμοια tulemused με τα παραπάνω.
Επιπλέον, ένας διαφορετικός τρόπος, et kõik saame aidata του keskkonna ja στην vähendamine των ρύπων, αποτελεί η muutus συνηθειών της καθημερινότητάς нам, είναι η χρήση εναλλακτικών vahendite μεταφοράς που δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον, όπως το ποδήλατο.

Projekti link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FonkvuBXQHh%2F%3Ffbclid%3DIwAR3LbX0On7ATMpIBNRdBxUr3MrNRRy2HJlZOJOZZatBSdyqR76p70dhbT6M&h=AT0yJfg3vWy6r7MagcXmeRUPw-2dP8R1U7HOxwvoD6zYryFKqwGEQ3FgAnLlUv5n4Kiz61ARW7VhXdL5YKALCzuBtjECXw4crvtcWQKboIzUn17sjzTdQHFdGjnaMNKmD28YLu_12fNMihSehno

Muu sisu:

Σαχινίδης-Συμεών-2.pdf

Projektid luuakse meeskondade poolt ja nad võtavad täieliku vastutuse jagatud andmete eest.
← Kõik projektid