Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Buburuzele istețe

Ρουμανία 12 ετών   5 / 2

Τίτλος του έργου:

ΤΟΝ ΑΝΤΊΚΤΥΠΟ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΏΝ ΑΛΛΑΓΏΝ ΣΤΗ ΒΛΆΣΤΗΣΗ

Ερευνητικό ερώτημα

IS THERE A CONNECTION BETWEEN CLIMATE CHANGES AND THE APPEARANCE OF THE VEGETATION IN THE PERIOD 1-9 MARCH IN THE DAMBUL ROTUND DISTRICT, CLUJ-NAPOCA, CLUJ COUNTY, ROMANIA?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.tudy we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming

Θέμα έργου

Παγκόσμια υπερθέρμανση

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.