Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Eureka

Πορτογαλία 14 years old, 12 years old   7, 5 / 9

Τίτλος του έργου:

Pantufas de carbono azul dos pradarias marinhas

Ερευνητικό ερώτημα

Será que as pantufas de carbono (azul) que as ervas marinhas retêm, na Ria Formosa, conseguem contrabalançar as emissões de carbono na região do algarve, atenuando os impactos das alterações climáticas?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Τα θαλάσσια λιμνοθάλασσα (PM), όπως και τα περιβάλλοντα του νερού, είναι συστήματα κόστους με μεγάλη ικανότητα συγκράτησης και αρμάτωσης της σωματιδιακής ύλης που μεταφέρεται σε αιώρηση σε λιμνοθάλασσες.
Σε συνδυασμό με αυτό το υλικό, συναντώνται μεγάλες ποσότητες οργανικού άνθρακα (TOC), ο οποίος επίσης κατακρατείται και αρματώνεται στα ιζήματα των θαλάσσιων υδάτων.
A indústria emite carbono para a atmosfera, sendo este um dos causadores do aquecimento global. Após o tratado de Quioto (1997), as empresas compram estas emissões. As emissões de CO2 estão cotadas em bolsa e no dia 10/04/2024 a sua cotação estava a 62,70€/tonelada.
Vamos analisar a quantidade de carbono que é “aprisionado” pelas ervas marinhas da ria formosa e perceber a quantidade e o valor monetário do carbono das “pantufas que as ervas marinhas calçam”.

Θέμα έργου

Ωκεανοί

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

1ª Fase: Na escola, compreendemos os processos hidrodinâmicos e os processos inerentes ao transporte e retenção de matéria particulada, transportada em regime de suspensão por parte tanto das pradarias marinhas (PM) como das planícies intermareais arenosas (PIA).
2ª fase: realizámos uma saída de campo à zona de estudo na Ria Formosa, para observar in situ os processos físicos e sedimentares e os ambientes sedimentares já compreendidos em sala de aula.
Procurámos compreender e distinguir também os processos de oxidação e de redução da matéria orgânica que ocorrem nos sedimentos destes dois ambientes, e identificá-los pela cor.
Numa pradaria marinha (PM) foram colhidas 4 amostras de sedimento (com um tubo, com área 9.6cm2 e uma profundidade de 0.5cm), espacialmente distribuídas de forma aleatória e representativas da variedade natural do ecossistema.
Numa planície intermareal arenosa (PIA) adjacente, foram recolhidas 4 amostras de sedimento superficial espacialmente distribuídas de forma aleatória e representativas da variedade natural do ecossistema.
As 8 amostras recolhidas foram preparadas e enviadas para um laboratório certificado para determinação do carbono orgânico total (TOC), expresso em % do peso seco.
Numa 3ª Fase, com base numa imagem de satélite de toda a Ria Formosa, identificámos e quantificámos as áreas das pradarias marinhas (m2).


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.