Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Προστασία του περιβάλλοντος

Πορτογαλία 13 ετών   20 / 10

Τίτλος του έργου:

Efeito dos substâncias poluentes

Ερευνητικό ερώτημα

Ποια είναι η συγκέντρωση πολυαερίων στο Valadares και πώς μπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους και το περιβάλλον;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Προτείνουμε να διερευνήσουμε το επίπεδο της ρύπανσης από αέρια που προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον και στα έμβια όντα, όπως το μέτανο, το μονοξείδιο του άνθρακα και το φορμαλδεΰδο.

Θέμα έργου

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

1ªFase Organização - Elaboração de grupos de trabalho

2ªFase Execução - Pesquisa da informação no EOBrowser. Elaboração de tabelas com os dados da concentração do gás poluente pesquisado. Elaboração de gráficos com os dados. Análise dos dados obtidos e elaboração das conclusões, dando resposta aos objetivos.

3ª Fase Avaliação - Os grupos irão apresentar os trabalhos à turma. Caso haja necessidade serão propostas sugestões/estratégias para ajudar a resolver os problemas ambientais que se detetarem.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.