Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: TORRELLO

Ισπανία 14 ετών   16 / 10

Τίτλος του έργου:

Οικονομικός αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής

Ερευνητικό ερώτημα

¿El cambio climático es un problema medioambiental o va a afectar a nuestra economía en un futuro inmediato?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Επιθυμούμε να συσχετίσουμε την κλιματική αλλαγή με τον οικονομικό της αντίκτυπο, και για το σκοπό αυτό έχουμε χωριστεί σε τρεις ομάδες, κάθε μία από τις οποίες ερευνά έναν συγκεκριμένο τομέα.

Η πρώτη ομάδα ερευνά τις δασικές πυρκαγιές στις αγροτικές ζώνες και τις επιπτώσεις στην οικονομία τους, μέσω της μείωσης του τουρισμού εξαιτίας αυτών.

Το δεύτερο, θα διερευνήσει την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης των χορών ή του ψύχους λόγω της κλιματικής αλλαγής και την αντίστοιχη επίδρασή της στην οικονομία.

Η τρίτη ομάδα ερευνά τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην τοπική γεωργία και στην οικονομία της.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Cada grupo investigará su tema de una forma diferente a partir de medidas en tierra, imágenes en satélite...

El primer grupo tiene pensado visitar zonas de nuestra provincia, Castellón, recientemente abrasadas por incendios forestales, hablar con personas afectadas por éstos, tomar muestras de tierra, y examinar datos sobre la frecuencia de los incendios.

El segundo grupo utilizará varias fuentes meteorológicas proporcionadas por la ESA, AEMET y otras fuentes para conseguir averiguar la frecuencia e intensidad de las danas que cayeron en nuestra zona, al hacer esto, también determinaran si ha aumentado la cantidad e intensidad de estas, además de las causas y consecuencias si lo anterior es cierto.

Η τρίτη ομάδα θα συνομιλήσει με την τοπική αγροτική συνεταιριστική οργάνωση και με οικογένειες που εργάζονται στον αγροτικό τομέα, για να μάθει αν έχουν επηρεαστεί από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς και να συμβουλευτεί άρθρα σχετικά με το θέμα.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.