Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Παρατηρητές του ουρανού

Ελλάδα 9 ετών   63 / 34

Τίτλος του έργου:

Νέοι παρατηρητές ακραίων καιρικών φαινομένων

Ερευνητικό ερώτημα

Πώς μπορούμε να μάθουμε μέσα από τα λάθη μας, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να καταγράψουμε και να προβλέψουμε τις ακραίες καιρικές συνθήκες, ώστε να είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε την κοινότητά μας;

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θα θέλαμε να διερευνήσουμε έχει να κάνει με τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές στην περιοχή μας, με αποτέλεσμα την καταστροφή των σωμάτων, την αποψίλωση των δασών και την εξαφάνιση των ζώων.

Θέμα έργου

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Οι μέθοδοι που πρέπει να ακολουθηθούν είναι: επιτόπια παρατήρηση των αποτελεσμάτων τέτοιων φαινομένων, εφημερίδες και άλλα αρχεία του τοπικού Τύπου έρευνα των ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή μας, συνεργασία με επίσημους φορείς, όπως η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ή ακόμα και συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν υποφέρει από ακραίες καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Στόχος μας δεν είναι μόνο να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και να βρούμε και να προτείνουμε τρόπους για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους, ή ακόμα και να προβλέψουμε ακραίες καιρικές συνθήκες.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.