Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Kerkini Rangers

Ελλάδα 15 ετών, 16 ετών   5, 7 /

Τίτλος του έργου:

Λίμνη Κερκίνη. Αντιμέτωπη με την κλιματική αλλαγή

Ερευνητικό ερώτημα

Πόσο και πώς επηρεάζει η κλιματική αλλαγή τη στάθμη και κατά συνέπεια, τη βιοποικιλότητα, τις καλλιέργειες και την οικονομία της περιοχής της λίμνης Κερκίνη,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η Κερκίνη είναι μια τεχνητή λίμνη με μεγάλη βιοποικιλότητα. Φιλοξενεί παραποτάμια δάση, νούφαρα, πολλά είδη θηλαστικών, 10 είδη αμφίβιων, περίπου 20 είδη ερπετών, 30 είδη ψαριών, 300 είδη πουλιών, σπάνιων αρπακτικών αλλά και ενδημικών πτηνών που απειλούνται με εξαφάνιση.
Η περιοχή αποτελεί μοναδικό πεδίο έρευνας και διαχείρισης υγροτόπων. Η οικονομία της στηρίζεται στην αλιεία και στην καλλιέργεια των πλούσιων γύρω από τη λίμνη εδαφών. Σημαντική πηγή εσόδων είναι ο οικοτουρισμός, που συμβάλει, ταυτόχρονα, και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στον ντόπιο πληθυσμό και τους περιηγητές.
Όμως, τα τελευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής αλλαγής εμφανίζονται όλο και πιο συχνά περίοδοι ξηρασίας αλλά και έντονης βροχόπτωσης που οδηγούν σε πλημμυρικά φαινόμενα. Το γεγονός αυτό απειλεί τα είδη που ζουν στη λίμνη αλλά και τις καλλιέργειες.
Σκοπός της έρευνας είναι να δημιουργήσει ένα παρατηρητήριο καταγραφής φαινομένων, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενημέρωση, ανάλυση, προβληματισμό και κατάθεση προτάσεων - λύσεων.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Οι συμμετέχοντες μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και κάθε μια θα αναλάβει έναν τομέα μελέτης.
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης στάθμης νερού
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης θερμοκρασίας
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης βιοποικιλότητας
- Ομάδα καταγραφής/παρακολούθησης καλλιεργειών και οικονομικής δραστηριότητας
- Ομάδα Συντονισμού
Κάθε ομάδα εκτός της καταγραφής των δεδομένων/παρατηρήσεων θα κάνει διάχυση των παρατηρήσεών της μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργεί και ως ομάδα ειδοποίησης επικίνδυνων φαινομένων.
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα υπάρχει μια βάση δεδομένων με παρατηρήσεις που θα είναι χρήσιμη στις τοπικές αρχές αλλά και την πολιτεία. Η παραγωγή του τελικού παραδοτέου θα αναρτηθεί στον ιστοτόπο του σχολείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στα αρμόδια όργανα της πολιτείας, ώστε να υπάρξει ενημέρωση και ανατροφοδότηση.
Η συλλογή των δεδομένων θα γίνει ως εξής
1. με επιτόπιες παρατηρήσεις
2. με εναέριες παρατηρήσεις με τη βοήθεια της αερολέσχης Σερρών
3. με το υλικό που διαθέτει το ΚΠΕ Ποροΐων
4. με χρήση λογισμικού όπως
α. Κλίμα από το Διάστημα
β. Πρόγραμμα περιήγησης EO
γ. Λειτουργία εκπαίδευσης του EO Browser
δ. Υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης Copernicus
ε. Ευρωπαϊκό σύστημα ενημέρωσης για τις πλημμύρες (EFAS)
στ. Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές (EFFIS)
ζ. Παρατηρητήριο ξηρασίας
η. Παρατηρητήριο νερού
θ. Πύλη χαρτογράφησης Copernicus Sentinel-5P
ι. Παρακολούθηση δασών, χρήσεις γης και τάσεις αποψίλωσης
ια. Υπηρεσία παρακολούθησης γης Κοπέρνικος
ιβ. Ταμπλό παρατήρησης της Γης
ιγ. Εργαλείο Teal


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.