Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Γεωεπιστήμονες

Ελλάδα 12 ετών, 13 ετών, 14 ετών   2, 8, 5 / 3

Τίτλος του έργου:

Κλιματική κρίση: Θεσσαλία: Οι πλημμύρες της Θεσσαλίας

Ερευνητικό ερώτημα

Σε ποια φαινόμενα οφείλονται οι πλημμύρες της Θεσσαλίας τον Σεπτέμβριο του 2023. Ποια μετεωρολογικά και κλιματικά φαινόμενα εμπλέκονται. Με ποιο τρόπο επηρεάζει η κλιματική κρίση.

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Οι πλημμύρες στη Θεσσαλία που έλαβαν χώρα από τις 4/9 έως τις 12/9 ήταν πραγματικά θανατηφόρες. Η Μεσόγειος και η Ελλάδα, όπως φάνηκε το καλοκαίρι του 2023 από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν, είναι από τις περιοχές που θα βιώσουν πολύ πιο έντονα την κλιματική κρίση, ή "την ισοπέδωση της κλιματικής καμπύλης" όπως την περιγράφουν οι επιστήμονες. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί το βασικό κλιματικό ζήτημα που απασχολεί την έρευνά μας.
Τα φαινόμενα που περιγράφονται παραπάνω μπορούν να συνδεθούν με ακραίες τιμές στα δεδομένα βροχοπτώσεων της EMY, με αυξημένες θερμοκρασίες στην κεντρική Μεσόγειο, από τη μελέτη δορυφορικών εικόνων, και τέλος με το φαινόμενο El Niñio, για το οποίο οι επιστήμονες ορίζουν μια αυξημένη έκφραση κατά το τρέχον έτος.

Θέμα έργου

Κλιματική αλλαγή

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Αρχικά, θα γίνει προσπάθεια καταγραφής της εξέλιξης του πλημμυρικού φαινομένου της Θεσσαλίας, ανά ημέρα, με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων Sentinel 1 του δείκτη NDWI. Στη συνέχεια, θα μελετηθούν τα δεδομένα βροχόπτωσης που παρέχονται από την ΕΜΥ (meteo.gr) και θα συγκριθούν τα φετινά δεδομένα με αυτά των τελευταίων ετών.
Θα γίνει προσπάθεια συσχέτισης του φαινομένου των ισχυρών βροχοπτώσεων στη Θεσσαλία με τις μετεωρολογικές παρατηρήσεις των ημερών εκείνων και με το φαινόμενο της ύφεσης σχήματος Ζ που παρατηρήθηκε στη δυτική Μεσόγειο. Για την ίδια περιοχή θα μελετηθούν τα δεδομένα του δορυφόρου Sentinel 3, SISTR, για να διαπιστωθεί αν τους μήνες που προηγήθηκαν του φαινομένου, δηλαδή το καλοκαίρι του 2023, η κεντρική Μεσόγειος ήταν θερμότερη. Τα δεδομένα αυτά θα συγκριθούν επίσης με βιβλιογραφικές αναφορές.
Τέλος, θα ελεγχθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ του πλημμυρικού φαινομένου της Θεσσαλίας και του φαινομένου El Niñio, το οποίο παρουσιάζεται έντονα φέτος. Ο έλεγχος θα βασιστεί σε βιβλιογραφικές αναφορές.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.