Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Koroneia Lake Rangers

Ελλάδα 14 ετών   27 / 14

Τίτλος του έργου:

Δορυφορική παρακολούθηση της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων της λίμνης Κορώνεια

Ερευνητικό ερώτημα

Είναι δυνατόν να αξιολογήσουμε πώς η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων μιας λίμνης με χρήση δορυφορικών μέσων τηλεπισκόπησης,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Θεσσαλονίκης στα βορειοανατολικά βρίσκονται οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη. Οι δύο λίμνες και η ευρύτερη περιοχή ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000 (με κωδικό GR1220001) που είναι ο βασικός πυλώνας. της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, η γειτνίαση της προστατευόμενης περιοχής με τις πόλεις της Θεσσαλονίκης και του Λαγκαδά και οι εκτεταμένες ανθρώπινες δραστηριότητες που αυτό συνεπάγεται, έχουν αρνητική επίπτωση στην οικολογική ισορροπία του οικοσυστήματος. Τις τελευταίες δεκαετίες ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, το είδος και την έκταση των ανθρώπινων παρεμβάσεων, παρατηρείται έντονη επιβάρυνση σε ότι αφορά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα του νερού των δύο λιμνών. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι πιο έντονο στην λίμνη Κορώνεια ή η οποία είναι μικρότερη σε έκταση και βάθος σε σχέση με την λίμνη Βόλβη. Η ποσότητα και η ποιότητα των υδάτων στις λίμνες είναι οι βασικές παράμετροι από τις όποιες εξαρτώνται η πανίδα και η χλωρίδα της προστατευόμενης περιοχής και θα αποτελέσουν το αντικείμενο μελέτης της ομάδας του 1ου Γυμνασίου Μίκρας.

Θέμα έργου

Ποτάμια & λίμνες

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Η προτεινόμενη έρευνα εστιάζει στην αξιολόγηση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων στις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, με έμφαση στη λίμνη Κορώνεια λόγω της αυξημένης περιβαλλοντικής πίεσης που δέχεται.
Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλυθούν δορυφορικά δεδομένα που αφορούν στην λίμνη Κορώνεια, που θα αποκτηθούν για την τελευταία δεκαετία μέσω της εφαρμογής EO Browser. Τα δορυφορικά δεδομένα θα αναλυθούν κάνοντας χρήση της μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει και δημοσιεύσει η ΕΥΑΘ ΑΕ με σκοπό τον προσδιορισμό της ποσότητας και της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων ταμιευτήρων. Συγκεκριμένα θα προσδιοριστεί η θολότητα και η συγκέντρωση άλγης και χλωροφύλλης στα επιφανειακά ύδατα της λίμνης Κορώνειας. Με βάση τα δεδομένα αυτά και με χρήση υπολογιστικών μεθοδολογιών βασισμένες σε γλώσσα προγραμματισμού Python, Θα καταρτιστούν χρονοσειρές που αφορούν την ποσότητα και την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων σε βάθος δεκαετίας. Οι χρονοσειρές αυτές είναι χρήσιμες για την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής κατάστασης της λίμνης για την τελευταία δεκαετία. Οι χρονοσειρές θα συγκριθούν και με χρονοσειρές μετεωρολογικών δεδομένων (meteo.gr) ώστε να διερευνηθεί τυχόν συσχέτιση μεταξύ της περιβαλλοντικής κατάστασης της λίμνης και των καιρικών συνθηκών.
Τα ανωτέρω δεδομένα θα συγκριθούν με ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με την ποιότητα των υδάτων της λίμνης αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στις περιοχές γύρω από την λίμνη, τα οποία θα συλλεχθούν σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ειδικότερα με τη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την αξιοποίηση δεδομένων από τις παρακολουθήσεις της ποιότητας των υδάτων που διενεργεί ο φορέας. Σε περιπτώσεις όπου παρατηρείται ιδιαίτερη περιβαλλοντική φόρτιση στη λίμνης Κορώνειας θα αναλυθούν και δορυφορικές εικόνες και της λίμνης Βόλβης με στόχο την διερεύνηση τυχόν συμπερασμάτων από τη σύγκριση των δεδομένων. Μια άλλη παράμετρος που θα θέλαμε να εξετάσουμε είναι η συσχέτιση της τοπικής οικονομίας(επάγγελμα αλιέων) με την ποιότητα των υδάτων της λίμνης.
Τα συμπεράσματα της ανωτέρω μελέτης εκτιμάται ότι θα απαντήσουν στο ερώτημα κατά πόσο τα σύγχρονα δορυφορικά εργαλεία και οι μεθοδολογίες ανάλυσης είναι ικανές να συνεισφέρουν στην οικολογική αξιολόγηση της λίμνης Κορώνεια.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.