Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Βαρεμένοι Γεωερευνητές

Ελλάδα 12 ετών   11 / 10

Τίτλος του έργου:

Η λίμνη Κάρλα και η κακοκαιρία Ντάνιελ

Ερευνητικό ερώτημα

Πως μπορούν τα δορυφορικά δεδομένα να συμβάλλουν στα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της λίμνης Κάρλας,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η λίμνη Κάρλα στην περιοχή της Θεσσαλίας, είχε αποξηραθεί τη δεκαετία του 1960. Μετά από το έντονο καιρικό σύστημα Daniel, στις αρχές του Σεπτέμβριου 2023, η περιοχή δέχθηκε τεράστιες ποσότητες ομβρίων υδάτων, που αντιστοιχούν σε ποσότητα μεγαλύτερη της τριετίας. Αυτό, είχε ως αποτέλεσμα η λίμνη να επανέλθει στην αρχική της έκταση, καθιστώντας την προσωρινά, τη μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδος, με δεύτερη την Τριχωνίδα. Απόρροια αυτού ήταν η κάλυψη μεγάλων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, οι οποίες συνεχίζουν να βρίσκονται μέχρι και τις αρχές του 2024, κάτω από το νερό. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την ανασκόπηση της ιστορίας της λίμνης Κάρλας, θα προσπαθήσουμε να υπολογίσουμε το μέγεθος της καταστροφής. Για αυτό το λόγο θα εκμεταλλευθούμε δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ .

Θέμα έργου

Ακραία καιρικά φαινόμενα

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Η μεθοδολογία υλοποίησης περιλαμβάνει την χρήση του λογισμικού θέασης και επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων, ΕΟ browser. Μέσα από το λογισμικό αυτό σε πρώτη φάση θα γίνει προσπάθεια καθορισμού του γεωπεριβάλλοντος της αρχικής περιοχής, όπως η αποτύπωση του υδρογραφικού δικτύου, της έκτασης πρασίνου, των χρήσεων γης.
Σε 2η φάση, μέσω της διαχρονικής δορυφορικής παρατήρησης της ευρύτερης περιοχής θα παρατηρήσουμε εικόνες πριν και μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ και θα συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με διάφορους δείκτες.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.