Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Meteo Nerds

Ελλάδα 16 ετών   4 /

Τίτλος του έργου:

Μερομήνια: Πόσο αξιόπιστα είναι,

Ερευνητικό ερώτημα

Πόσο αξιόπιστο μέσο μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού είναι τα μερομήνια και κατά πόσο ταυτίζονται με τα μετεωρολογικά μοντέλα πρόγνωσης,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Τα ημερομήνια ή μερομήνια είναι μία παμπάλαια μέθοδος μακροπρόθεσμης πρόγνωσης του καιρού, η οποία στηρίζεται στην παρατήρηση των καιρικών συνθηκών 12 διαδοχικών ημερών του Αυγούστου, από τις οποίες προκύπτουν προβλέψεις για τους επόμενους 12 μήνες, αντίστοιχα. Τα μερομήνια αμφισβητούνται από την επίσημη μετεωρολογία, η οποία υποστηρίζει ότι μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν. Παρόλα αυτά, η πρακτική αυτή μέθοδος έχει πολλούς υποστηρικτές, ιδιαίτερα ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο, για τους οποίους η μακροχρόνια πρόγνωση δημιουργεί ένα -πολλές φορές- παραπλανητικό αίσθημα ασφάλειας και βεβαιότητας. Ο στόχος της έρευνάς μας είναι αφενός να εξετάσουμε την εγκυρότητα των προβλέψεων που έγιναν από τα μερομήνια, συγκρίνοντάς τες με δορυφορικά δεδομένα των τελευταίων 15 ετών για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αφετέρου, να ελέγξουμε εάν οι φετινές προβλέψεις θα επιβεβαιωθούν, χρησιμοποιώντας μετρήσεις από τον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου μας.

Θέμα έργου

Μετρήσεις καιρού

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Για να απαντήσουμε στο ερευνητικό μας ερώτημα, θα αναζητήσουμε τις προβλέψεις των μερομηνίων στο χρονικό διάστημα των τελευταίων 15 ετών, συλλέγοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο και εστιάζοντας στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας και ιδιαίτερα στον Νομό Πέλλας. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε με συγγραφείς λαογραφικών βιβλίων, για να ανακαλύψουμε την προέλευση και το ιστορικό υπόβαθρο των μερομηνίων, ενώ αν καταστεί δυνατόν θα πάρουμε συνεντεύξεις τόσο από προγνώστες μερομηνίων, όσο και από ειδικούς επιστήμονες - μετεωρολόγους, ώστε να αναδείξουμε έτσι την διάσταση των μεθοδολογιών που ακολουθούν, αλλά και από απλούς πολίτες (κυρίως επαγγελματίες του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα). Τα δεδομένα που θα αναλύσουμε είναι οι χιονοπτώσεις, οι βροχές, η νεφελοκάλυψη, η ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία, οι δείκτες υγρασίας ανά μήνα για τα τελευταία 15 έτη και θα τα συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες προβλέψεις των μερομηνίων. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση των παραπάνω πληροφοριών για τα ελέγξουμε το ποσοστό επιτυχίας των προβλέψεων. Θα χρησιμοποιήσουμε δορυφορικά δεδομένα από τον EO Browser, καθώς επίσης και δεδομένα που θα συλλέξουμε από τον μετεωρολογικό σταθμό του σχολείου μας. Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε δεδομένα από τα αρχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του τμήματος Κλιματολογίας-Μετεωρολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τέλος, θα κάνουμε μια προσπάθεια για τα "δικά μας" μερομήνια.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.