Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: PEREJIL

Ισπανία 14 ετών   4 / 3

Τίτλος του έργου:

: Legislación, tamaño y contaminación de las ciudades

Ερευνητικό ερώτημα

¿Afecta el tamaño de las ciudades a los niveles de contaminación atmosférica de forma lineal?

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Η αστική ανάπτυξη και ο πληθυσμός των πόλεων δημιουργούν περιβαλλοντικές δυσκολίες, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα του αέρα. Η Coslada, η πόλη μας, θα είναι, un año más, μία από τις πόλεις με τα υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης της Κοινότητας της Μαδρίτης και της Ισπανίας.
En nuestro proyecto seleccionaremos una muestra de ciudades de nuestra provincia de diferentes tamaños e investigaremos si existe una relación lineal entre el tamaño de la población de dichas ciudades y los niveles de contaminación de las mismas, analizando las fuentes de contaminación que pueden influir en la calidad del aire y por consiguiente en la salud de sus habitantes y en el medio ambiente.
Επιπλέον, διερευνούμε αν οι επιλεγμένες πόλεις εφαρμόζουν μέτρα για τη μείωση της ρύπανσης, όπως περιορισμούς στην κυκλοφορία, προώθηση της δημόσιας μεταφοράς, χρήση ενέργειας και προστασία των εκτάσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Θέμα έργου

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Recolección de Datos: Consultaremos diversas fuentes, entre ellas la información proporcionada por los satélites Sentinel y por la red de estacionesde la European Enviroment Agency, para obtener datos sobre el tamaño de la población de cada ciudad y los niveles de contaminación atmosférica, incluyendo partículas PM2.5, PM10, óxidos de nitrógeno, ozono y otros contaminantes.
Análisis Estadístico: Utilizaremos métodos estadísticos para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la ciudad y los niveles de contaminación. Se considerarán otros factores como variables independientes.
Έλεγχος μεταβλητών: Las conclusiones de la investigación se utilizarán para determinar si existe una relación lineal entre el tamaño de la población y la contaminación en las ciudades. Propondremos recomendaciones que se basarán en los resultados que obtengamos y podrían abarcar políticas de control de la contaminación, planificación urbana y promoción de prácticas sostenibles.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.