Καλώς ήρθατε στον πίνακα ελέγχου εμπειρογνωμόνων Climate Detectives!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα έργα για τα οποία θα θέλαμε τα σχόλιά σας

Climate Detectives (κατηγορία έρευνας)

Ομάδα: Πανόπτης 2

Ελλάδα 15 ετών, 16 ετών   10, 12 / 16

Τίτλος του έργου:

Μελετώντας την ανάκαμψη του οικοσυστήματος του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς

Ερευνητικό ερώτημα

Μπορεί να καταγραφεί η αποκατάσταση της χλωρίδας και της πανίδας του οικοσυστήματος του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς μετά την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2023 από δορυφορικές φωτογραφίες της περιοχής,

Προσδιορίστε το τοπικό περιβαλλοντικό/κλιματικό πρόβλημα που θέλετε να διερευνήσετε.

Ο Εθνικός Δρυμός του Δάσους της Δαδιάς αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και ενιαίες εκτάσεις δασικής έκτασης στην Ελλάδα. Ενταγμένος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα NATURA ο Εθνικός Δρυμός του δάσους της Δαδιάς συνιστά ένα μοναδικής αξίας οικοσύστημα. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο εντός των ορίων του Δρυμού βρίσκεται ο μοναδικός πληθυσμός αναπαραγόμενου Μαυρόγυπα στην Ευρώπη. Η πυρκαγιά του Αύγουστο του 2023 κατέκαψε περισσότερα από 900.000 στρέμματα δάσους προκαλώντας μια πραγματικά ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή εξαφανίζοντας το μεγαλύτερο τμήμα του πιο σπουδαίου ενδιαιτήματος. Είναι άραγε δυνατόν να καταγραφεί η αποκατάσταση της χλωρίδας και κατόπιν της πανίδας της περιοχής με τη χρήση δορυφορικών εικόνων,

Θέμα έργου

Πυρκαγιές

Περιγράψτε πώς σκοπεύετε να διερευνήσετε το πρόβλημα που εντοπίσατε και ποια δεδομένα σκοπεύετε να αναλύσετε.

Με τη χρήση δορυφορικών φωτογραφιών σε διάφορα μήκη κύματος και μπάντες προτείνεται η σύγκρισή των εικόνων του Εθνικού Δρυμού της Δαδιάς πριν και μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023 ώστε να οροθετηθεί αρχικά η καμένη έκταση. Η ερευνητική πρόταση της ομάδας μας είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στα πλαίσια μιας μακροχρόνιας έρευνας και προϋποθέτει τη λήψη μιας σειράς από δορυφορικά δεδομένα πολλών δεκαετιών ώστε να αποτυπωθεί η αναδημιουργία του δάσους με φυσικό τρόπο. Στις περιοχές που δεν ευνοείται η φυσική αναγέννηση του δάσους μπορούν να πραγματοποιηθούν ανθρώπινες παρεμβάσεις (αναδάσωση με κατάλληλα είδη φυτών). Σε συνδυασμό με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία δύναται να καταγραφεί ο πληθυσμός των πτηνών ανά έτος καθώς και οι περιοχές στις οποίες απαντώνται. Από την σύντηξη των δορυφορικών και των επίγειων παρατηρήσεων της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας ενδέχεται να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.


Τα σχόλιά σας

Ανατροφοδότηση εμπειρογνωμόνων Φάση 1 - 2023-2024
Είναι το προτεινόμενο πρόβλημα ένα πρόβλημα που οι μαθητές μπορούν να διερευνήσουν στην πραγματικότητα; Είναι εφικτό, ρεαλιστικό; Παρακαλώ εξηγήστε γιατί ή γιατί όχι. Είναι επεξεργασμένη η σχέση με το κλίμα/τοπικό περιβάλλον; Όπου είναι απαραίτητο, αναφέρετε το ευρύτερο επιστημονικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το πρόβλημα που εντοπίστηκε.