Projekty Climate Detectives 2018-2019

Téma projektu: Změna klimatu

Název projektu: Studium teploty, srážek a vodních zdrojů v místním prostředí

Tým: Detektivové del clima

2018-2019   IES ALBASIT, ALBACETE   Albacete   Španělsko   25 Věk studenta: 14-15


Shrnutí projektu

Problém Žijeme v malém městě Albacete na jihovýchodě Španělska. Počasí v Albacete bylo suché, v zimě extrémně chladné a v létě horké, ale vody bylo dost, deště i sněhu, a podzemní studny byly plné vody. Albacete vlastně "plavalo nad vodou". Přesto právě teď není dojem obyvatel Albacete stejný. Prší a sněží jen velmi málo. Vodních zdrojů ubývá a teplota v létě je opravdu vysoká, zatímco v zimě není tak nízká jako dříve. Je toto vnímání reálné? Můžeme se těmto změnám počasí vyhnout? Rádi bychom tento dojem podpořili nebo vyvrátili silou dat, shromážděním a analýzou údajů o teplotě, množství srážek a sněhu a vodních zdrojích, a to za více než 50 let. Plánování šetření Abychom dosáhli našeho cíle, shromáždili jsme údaje (z profesionálních zdrojů jako AEMET a The Weather Company) od roku 1973 až do současnosti o maximálních, minimálních a průměrných teplotách v Albacete, jakož i o množství srážek a sněhu. Analyzovali jsme vývoj všech těchto veličin, abychom zjistili, zda dochází ke zvyšování teplot a snižování množství vody, které Albacete dostává. Zároveň jsme hledali informace o vývoji množství podzemní vody v Albacete za stejné období. Naše studie byla deskriptivní a inferenční. Pro deskriptivní studii jsme získali různé parametry centralizace a rozptylu a různé statistické grafy. V rámci inferenční studie jsme porovnávali střední hodnoty před a po určitém roce.

Hlavní výsledky

Největší množství vody získané z deště a sněhu bylo získáno v letech 1989, 1991, 1997 a celkově v roce 2010. Nejméně vody bylo získáno v letech 1973, 1983 a 2000. V průběhu let není pozorován kontinuální pokles množství odebrané vody. Teploty Průměrné teploty V letech 1987, 1989 a 1900 bylo dosaženo nejvyšších průměrných teplot, naopak v roce 1993 bylo dosaženo nejmenších teplot. Mezi průměrnými teplotami v průběhu času nejsou žádné rozdíly. Maximální a minimální teploty Průměrné maximální a minimální teploty v posledních 24 letech byly vyšší než v předchozích letech Průměrný počet dní s deštěm nebo sněhem Průměrný počet dní s deštěm je v posledních 24 letech větší. Vývoj přehradní vody v Albacete Množství hm3 přehradní vody se v každém z posledních dvou let snížilo, pokud porovnáme s průměrným množstvím vody za posledních deset let.

Opatření na zmírnění problému

Dochází ke zvyšování maximálních a minimálních teplot a k poklesu množství podzemní vody, navrhujeme provést opatření související se snížením znečištění a nadměrným využíváním a zneužíváním zavlažovacích systémů.

Odkaz na projekt:

https://drive.google.com/file/d/1z6XdU9yp_KWMBbLUFX0fwYwrB6Cn9opO/view?usp=sharing

Video projektu

https://youtu.be/MW0OAVB6JnA


Projekty vytvářejí týmy a přebírají plnou odpovědnost za sdílená data.
← Všechny projekty