Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Buburuzele istețe

Rumunsko 12 let   5 / 2

Název projektu:

VLIV KLIMATICKÝCH ZMĚN NA VEGETACI

Výzkumná otázka

EXISTUJE SOUVISLOST MEZI ZMĚNAMI KLIMATU A VÝSKYTEM VEGETACE V OBDOBÍ 1.-9. BŘEZNA V OKRESE DAMBUL ROTUND, CLUJ-NAPOCA, OKRES CLUJ, RUMUNSKO?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.tudy we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming

Téma projektu

Globální oteplování

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

In this study, we try to investigate if the phenomenon of snowdrops blooming earlier than March 1st is related to global temperature warming. We studied the evolution of the average temperature of March over a longer period. The students measured the temperature between March 1-9, 2024, and then searched for satellite images of the vegetation of the Dambul Rotund area, Cluj-Napoca using the Sentinel Hub E O Browser, Education platform.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.