Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Alex a Nick

Belgie 16 let, 17 let   1, 1 / 0

Název projektu:

Jak můžeme naši školu ochránit před povodněmi?

Výzkumná otázka

Jak můžeme chránit naši školu před povodněmi a jaká je propustnost vody na našem školním pozemku?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

In this investigation we wanted to see how we can protect our school from floods and what the water permeability is on our school grounds. We chose this topic to investigate because a few years ago there was a huge flood in our country namely in Wallonia, located in the south of Belgium. In 2023 the “Westhoek” also flooded. The “Westhoek” lies in the northwest of Belgium. In the (near) future, floods are likely to occur closer to our school, that’s why we wanted to investigate how to protect our school from flooding.

Téma projektu

Záplavy a sucha

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.