Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: DLS Waterford

Irsko 16 let   2 /

Název projektu:

Vliv výstavby na klima/životní prostředí a kvalitu vody v řece

Výzkumná otázka

Jaký vliv má projekt výstavby North Quays na kvalitu vody v řece Suir a zda může mít vliv na životní prostředí.

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Naším cílem je prozkoumat výstavbu Severních nábřeží a její případný vliv na kvalitu vody a vodní organismy.
To zjistíme provedením mnoha testů, které nám snad přinesou výsledek, s nímž budeme spokojeni. Chceme také zjistit, zda by mohl potenciálně způsobit zvýšení kyselosti deště, pokud dojde ke zvýšení pH vody.

Téma projektu

Změna klimatu

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Tento problém plánujeme prozkoumat:
Na různých místech řeky Suir budeme provádět rutinní testy, testovat pH vody, testovat rozpuštěný kyslík, celkový obsah rozpuštěných a suspendovaných látek a také zaznamenávat teplotu každého vzorku, který na místě odebereme.
Vzorky budeme nejprve odebírat do skleněných nádob na následujících místech: (dvě místa před mostem), Polerone Quay Mooncoin, Newarthill slip, (dvě místa za mostem) Waterford Castle a Neptune Marina.
Naše vzorky odneseme do školních laboratoří k dalšímu testování (např. pH/rozpuštěný kyslík).


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.