Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Testování Test ESERO Be VL

19 let   5 / 3

Název projektu:

Tester de tester de test

Výzkumná otázka

Hoe kan ik een ingediend project aanpassen?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Een leerkracht wilde een ingediend project aanpassen, maar kreeg een foutmelding. Bijgevolg is zijn ingediend project onvolledig.

Téma projektu

Města

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Eerst ga ik zelf een nep onderzoeksproject indienen. Vervolgens ga ik proberen dit achteraf nog aan te passen.
Indien het ook bij mij niet lukt, ga ik vragen stellen aan ESA.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.