Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Od ledu k pobřeží

Belgie 15 let   4 / 2

Název projektu:

jak můžeme zpomalit tání ledovců?

Výzkumná otázka

Jaké jsou důsledky tání ledu na pólech, na belgickém pobřeží a na vodní hladině a co může společnost udělat pro ochranu ohrožených oblastí?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

Chceme prozkoumat faktory, které přispívají k tání ledovců a jejich stoupání.

Téma projektu

Sníh, led a věčně zmrzlá půda

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.