Vítejte na panelu expertů Climate Detectives!

Zde najdete projekty, ke kterým bychom potřebovali vaši zpětnou vazbu.

Klimatičtí detektivové (kategorie vyšetřování)

Tým: Detektivové Clima Hércules

Španělsko 19 years old, 15 years old   1, 1 / 0

Název projektu:

Koncentrace sinic v lagunách a bažinách Chiclana, Cádiz

Výzkumná otázka

Existují výrazné rozdíly v koncentraci sinic v různých lokalitách Chiclany? Jak se tyto koncentrace mění v čase? Jaké jsou možné příčiny a důsledky?

Určete místní environmentální/klimatický problém, který chcete zkoumat.

In the Chiclana area, we have a landscape with marshes and salt pans, a river and its estuary, and several endorheic lagoons throughout the municipal area, as well as an extensive coastline with three beaches of different nature.

With climate change, especially the small lagoons, become stagnant water reservoirs that eventually dry up. On the other hand, we face the problem of water pollution. We would like to understand the level of pollution in the waters of Chiclana by studying the degree of eutrophication, investigating how this pollution varies among different locations in our municipality, identifying possible causes, and examining the consequences that eutrophication can have on the ecosystem and water usage.

Téma projektu

Řeky a jezera

Popište, jak hodláte zkoumat zjištěný problém a jaké údaje hodláte analyzovat.

We will use the historical records of rainfall and temperature to establish local trends related to climate change. Additionally, we will utilize the EO BROWSER application to analyze satellite images from Earth observation satellites (Landsat and Sentinel) to study the evolution of the areas corresponding to the lagoons and marshes in our environment. Furthermore, we will investigate the quality and biological contamination of the waters in terms of eutrophication (cyanobacteria concentration) using the Ulysses and Se2Waq scripts, or potentially others available on the EO BROWSER platform.

In a later stage, we intend to carry out local measurements of cyanobacteria concentration in various locations in our environment to contrast the statistics extracted from the satellite image analysis with the previously mentioned scripts.

Through the study of these data, we aim to gain a historical perspective on the current situation and determine if it is related to climate change or intensive water usage. We also want to understand how the studied indices vary in relation to annual drought periods, to comprehend the potential consequences if drought becomes established.


Vaše zpětná vazba

Zpětná vazba odborníků Fáze 1 - 2023-2024
Je navrhovaný problém problémem, který mohou studenti skutečně zkoumat? Je proveditelný, realistický? Vysvětlete proč nebo proč ne. Je zpracována souvislost s klimatem/místním prostředím? V případě potřeby uveďte širší vědecký kontext, do kterého identifikovaný problém patří.